Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Consumentenrechten

Verlenging en opzegging van consumentenovereenkomsten

De gemiddelde consument ondervindt moeilijkheden bij het beheren van zijn vele contracten. Het is voor hem moeilijk om de overeenkomsten die stilzwijgend worden verlengd te beheren en om de andere verbintenissen op te zeggen. Test-Aankoop is voorstander van structurele maatregelen om de consument hierbij te helpen, zoals informatie over de vervaldagen op elke factuur alsook verplicht kortere opzeggingstermijnen.

Server Error
Server Error