Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Duurzame consumptie

Protest tegen prijsafspraken tussen de autorijscholen

Test-Aankoop bracht commerciële afspraken tussen de verschillende autorijscholen aan het licht op basis van een prijsvergelijking. De zaak werd voor de Raad voor de Mededinging gebracht die de Federatie van Beroepsautorijscholen veroordeelde voor prijsafspraken. 

Wettelijk verbod op bellen achter het stuur zonder car-kit

Begin jaren 2000 toonde Test-Aankoop in een onderzoek het risico aan van bellen tijdens het rijden.  Deze resultaten droegen niet alleen bij tot het wettelijk verbod om te bellen achter het stuur, maar ook tot de sensibilisering van het publiek over het risico om een telefoon te gebruiken achter het stuur. 

Server Error