Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Duurzame consumptie

Memorandum NMBS

12 feb 2015

Ter gelegenheid van de ontmoeting met de Minister van Mobiliteit, maakte Test-Aankoop zijn eisenpakket bekend voor een betere dienstverlening ten voordele van de reizigers van de NMBS.

Treinreizigers ontevreden : dienstverlening NMBS moet beter !

28 jan 2015

Uit onderzoek uitgevoerd door Test-Aankoop in 2014 blijkt dat de NMBS het geduld van de reizigers danig op de proef stelt. Problemen met de stiptheid, het comfort, de schadevergoedingsprocedure, de klantendienst,… het zijn maar enkele voorbeelden. Met haar actie www.uhebtrechten.be wil de consumentenorganisatie de procedure om een schadevergoeding te krijgen vereenvoudigen. Ze lanceert hiervoor ook de nieuwe gratis app « Late train »

Stakingen, vertragingen, afgeschafte treinen….: www.uhebtrechten.be

03 dec 2014

Treinreizigers zijn het slachtoffer van stakingen en besparingen. Test-Aankoop, TreinTramBus en Navetteurs.be starten een grote bewustmakingscampagne om de reiziger aan te sporen de compensatie te vragen waar hij recht op heeft. Ze vragen eveneens om de aanvraagprocedure hiervoor te vereenvoudigen. 

De Park&Ride parkings rond Antwerpen: (nog) geen oplossing voor het verkeersinfarct

25 nov 2014

Buiten de stad parkeren en dan met het openbaar vervoer doorreizen naar uw bestemming in het centrum … Het lijkt een goede oplossing om fileleed en parkeerperikelen te vermijden. Of dit ook effectief het geval is, hebben Test Aankoop en mobiliteitsclub VAB samen uitgetest in Antwerpen. De conclusie is ontnuchterend: hoewel de gebruikers van de combinatie auto-openbaar vervoer veel voordelen zagen in de Park&Ride-formule, waren degenen die met de auto tot in het stadscentrum reden toch meestal sneller ter plaatse. En als ze ook de moeite deden om de gratis parkings op te zoeken, waren ze niet eens duurder af. Om wagens op een efficiënte manier uit de stad te weren, moet er dus nog één en ander veranderen.

Test-Aankoop tegen 7 euro extra voor tickets op de trein

19 nov 2014

Vanaf 1 februari zal iedereen die een ticket op de trein wil kopen 7 euro extra moeten betalen. Test-Aankoop protesteert tegen deze maatregel omdat het voor de reizigers nog steeds niet altijd mogelijk is om in de NMBS-stations op tijd een ticket te pakken te krijgen. Op die manier worden klanten die ter goeder trouw zijn ook gestraft.

Onderzoek over officiële brandstofverbruik van wagens: autobestuurders misleid door valse cijfers

23 sep 2014

Uit onderzoek van Altroconsumo,  de Italiaanse zusterorganisatie van Test-Aankoop, blijkt dat het werkelijke brandstofverbruik van wagens gevoelig hoger ligt dan de door fabrikanten aangekondigde waarden. Uit de nieuwe test van een Fiat Panda 1.2 en een Volkswagen Golf 1.6 TDI, blijkt dat het officieel aangekondigde verbruik nog respectievelijk 18% en 50% lager ligt dan het in de test gemeten verbruik (in onafhankelijk labo). Samen met de Europese consumentenkoepel BEUC eist Test-Aankoop dat het huidige testprotocol, dat dateert uit de jaren 70, dringend wordt vervangen door een veel accuratere meetprocedure.

TreinTramBus, Navetteurs.be en Test-Aankoop bekritiseren NMBS-plan

08 mei 2014

De NMBS stelde in zijn roadshows de nieuwe dienstregeling voor die zullen gelden vanaf december. Wat ze er niet bij vertellen is dat veel vroege en late treinen worden afgeschaft. Reizigersverenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be, en Test-Aankoop stellen dit plan in vraag en eisen volledige klaarheid van de NMBS. De politiek is ook aan zet en moet de NMBS de nodige middelen geven om haar rol als mobiliteitsaanbieder te kunnen vervullen.

Leve de stadstuinen!

26 mrt 2014

Volgens het onderzoek van Test Aankoop is het mogelijk om groenten te kweken in de stad op voorwaarde dat ze goed gewassen worden voor verbruik. Het is wel aan te raden om een bodemanalyse te doen om eventuele (historische) verontreiniging van de grond te detecteren. Goed nieuws, want individuele groentetuinen en volkstuinen krijgen overal terug aandacht, ook in de steden. Test Aankoop vindt dat initiatieven rond stadsmoestuinen gestimuleerd en financieel ondersteund moeten worden door zowel lokale als regionale besturen. Vlaanderen en Brussel zijn volgens de consumentenorganisatie op de goede weg, maar in Wallonië is er nog maar weinig op structureel niveau geregeld.

Server Error