Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Duurzame consumptie

Duurdere wasmachines zijn geen duurzamere wasmachines

21 aug 2015

Een wasmachine is een dure aankoop voor de consument maar de levensduur ervan blijft vaak een groot vraagteken. Terwijl het toestel toch 20 jaar zou moeten meegaan, als men kijkt naar de milieu-impact ervan, houden weinig toestellen het zo lang vol. Test-Aankoop eist een verhoging van de duurzaamheid van deze producten en een duidelijke vermelding van hun geraamde levensduur.

Automaten NMBS: reizigers slachtoffer van gebrekkige betrouwbaarheid

12 aug 2015

In een open brief aan Jo Cornu, CEO van de NMBS kaarten reizigersverenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be en consumentenorganisatie Test-Aankoop vandaag de pannes van de NMBS-ticketautomaten aan. Reizigers die te goeder trouw een ticket willen kopen, zijn het slachtoffer van deze defecten waarvoor de verantwoordelijkheid volledig bij de NMBS ligt. 

Een strategische visie voor het spoor in België. Heeft de berg een muis gebaard?

16 jul 2015

Met enig tromgeroffel werd vandaag het moderniseringsplan van de NMBS door federaal Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) voorgesteld in de Commissie Infrastructuur van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Test-Aankoop vindt dat het plan getuigt van veel ambitie, maar blijft wel met heel wat vraagtekens zitten. 

Verpakkingsafvalberg: actie van boven- en onderuit nodig

03 jul 2015

Veelal tegen hun wil in, verzamelen gezinnen dagelijks bergen verpakkingsafval. Om de verpakkingsafvalberg te illustreren, lieten vijf gezinnen zich fotograferen, omringd door de verpakkingen die ze in twee weken hadden verzameld. Niet alleen wordt onze voeding meermaals verpakt, maar ook worden waren vaak in enkel individuele verpakkingen verkocht. Deze verpakkingen hebben echter hun prijs, zowel bij de aankoop, als  bij de verwerking ervan. Test-Aankoop ziet dat er initiatieven ontstaan van onderuit, maar dringt ook aan op impulsen van de overheid en van de producenten zelf. 

Het grote bedrog van de autoconstructeurs over het werkelijke verbruik van hun wagens

25 jun 2015

Autoconstructeurs liegen schaamteloos over het werkelijke verbruik en de emissies van hun wagens. Consumenten betalen dus een pak meer aan de pomp en stoten veel meer vervuilende stoffen uit dan ze denken. Test-Aankoop vraagt dan ook dat de nieuwe Europese testprocedure, die veel realistischer is, dringend wordt ingevoerd en er geen gehoor wordt gegeven aan het lobbywerk van de autoconstructeurs die alles in het werk stellen om dit te vertragen.

Stakingen NMBS en schadevergoeding: Tijd voor actie…collectieve actie!

27 mei 2015

Test-Aankoop ijvert er sinds enkele maanden voor dat treinreizigers een correcte schadevergoeding krijgen voor het ongemak dat ze dagelijks ondervinden op de lijnen van de NMBS. Naast de vele vertragingen iedere dag, kreeg de treinreiziger de voorbije acht maanden al zes stakingen te verduren. Met de aangekondigde staking van 28 mei komt daar nu een zevende bovenop. De individuele en collectieve schade is groot. Test-Aankoop heeft daarom beslist om over te gaan tot een collectieve of groepsvordering, de eerste in België. Treinreizigers met een abonnement worden uitgenodigd om zich in te schrijven op www.uhebtrechten.be, het digitaal platform gecreëerd voor deze actie.

Reizigers willen ambitieus toekomstplan voor spoor

20 mrt 2015

Vandaag overhandigen TreinTramBus, Navetteurs.be, Inter_Environnement Wallonie en Test-Aankoop een uitgebreide evaluatienota van het NMBS-vervoersplan aan het Federale Parlement. De nota is op vraag van de Kamercommissie infrastructuur die na de hoorzitting met de top van de NMBS en Infrabel ook het standpunt van de gebruikersverenigingen wilde kennen. Volgens de reizigersorganisaties  is het plan een gemiste kans. Ze eisen dat NMBS en de regering hun huiswerk overdoen tegen 2018. In afwachting daarvan vragen ze bijsturingen op korte termijn.

Recupel, Bebat en Fost Plus in het vizier van het Rekenhof ?

19 mrt 2015

Recupel, Bebat en Fost Plus werden door de producenten opgericht om aan hun verplichting te voldoen om oude elektrische en elektronische toestellen (Recupel), gebruikte batterijen (Bebat) en huishoudelijk verpakkingsafval (Fost+) terug te nemen en te recycleren. De rekeningen van deze drie verenigingen trekken nu de aandacht van het Rekenhof, het budgettaire controleorgaan van de federale overheid.

Ontmoeting Test-Aankoop – NMBS

24 feb 2015

Test-Aankoop laat, na zijn ontmoeting met spoorbaas Jo Cornu, weten dat beiden hun standpunt hebben vertolkt en een constructieve discussie hebben gevoerd over o.m. de compensatieregeling. De heer Cornu hoopt net zoals Test-Aankoop op een hervorming van het systeem. 

Server Error