Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Duurzame consumptie

Geplande veroudering

Test-Aankoop verdedigt de invoering van een langere garantieperiode op Europees niveau alsook verplichte duurzaamheidseisen, opgesteld krachtens de regels inzake ecodesign. De producten die in milieuopzicht het minst goed presteren, moeten van de markt worden gehaald wanneer er een efficiënter vervangingsproduct voorhanden is.
Server Error
Server Error