Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Duurzame consumptie

Ethische bevoorrading van de supermarkten

De economische macht van de supermarkten is van dien aard dat ze een belangrijke rol kunnen spelen als bevorderaar van evenwichtige handelsrelaties gedurende hun hele bevoorradingsketen. Test-Aankoop heeft de Belgische supermarkten 10 aanbevelingen toegezonden en heeft een brochure met uitleg gepubliceerd.

Server Error
Server Error