Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Concurrentie

Restrictieve concurrentiepraktijken

Test-Aankoop is alert om eventuele restrictieve concurrentiepraktijken te detecteren (kartels en, machtmisbruik of concentraties om dominantie te versterken) die schadelijk zijn voor de consumenten en deze melden aan de Belgische mededingingsautoriteit.   
Server Error
Server Error