Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Verzekeringen

Een meer consumentvriendelijkere woonverzekering

In de jaren 80 werkte Test-Aankoop mee aan het opzetten van de reglementering van woonverzekeringscontracten multirisico. Dit vertaalde zich in het verbieden van een aantal onrechtmatige bedingen en in de verplichting om een aantal voor de verzekeringsnemer positieve bedingen op te nemen in het verzekeringscontract. Zo werd de kwaliteit van het contract verbeterd.  

Begrenzing van de duur van verzekeringscontracten

Vandaag vindt iedereen het normaal om jaarlijks zijn verzekeringspolis te kunnen opzeggen. Maar eind jaren ’70 tot begin jaren ’80  diende Test-Aankoop nog te vechten voor een maximumduur van 3 jaar waarna het jaarlijks kon worden verlengd. Daarna werd het recht erkend waardoor consumenten elk jaar zonder kosten hun verzekeringscontract konden opzeggen.

De beleidsverklaring van minister Kris Peeters

Test-Aankoop betreurt het gebrek aan lange termijnvisie en stevige engagementen van de minister voor Consumentenzaken.

Hangend
Server Error