Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Verzekeringen

Hospitalisatieverzekeringen: niet elk contract is oké

01 sep 2015

Het is een illusie te denken dat je je bij een ziekenhuisopname zeker geen zorgen meer hoeft te maken over het kostenplaatje omdat je een hospitalisatieverzekering op zak hebt. In sommige contracten worden bepaalde opnames immers niet gedekt of wordt de dekking ervan verregaand beperkt. Daarom ontwikkende Test-Aankoop een onlinemodule die de consument op weg helpt in zijn zoektocht naar een kwaliteitsvol contract, en naar de kostprijs ervan: www.testaankoop.be/vergelijkhospitalisatie

De toegang tot verzekeringen bij verzwaarde risico’s is in gevaar!

29 apr 2015

Test-Aankoop vraagt in een open brief aan de Regering om ervoor te zorgen dat de wetgeving wordt toegepast die bedoeld is om de toegang tot verzekeringen bij verzwaarde risico’s te garanderen. Daarentegen zijn de tariferingsbureaus voor BA-auto, natuurrampen en chronische zieken gedoemd om te mislukken. Test-Aankoop trekt aan de alarmbel.  

Handen af van het gewaarborgd rendement voor pensioenplannen

25 feb 2015

Assuralia wil minder wettelijk gewaarborgd rendement op de pensioenplannen. Test-Aankoop ziet niet in waarom dit vandaag zou moeten. Ze vraagt de federale regering dan ook geen gehoor te geven aan het lobbywerk van Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

DKV verhoogt opnieuw haar tarieven: ongerechtvaardigd volgens Test-Aankoop

21 jan 2015

DKV heeft nog maar eens een premieverhoging aangekondigd voor verzekerden met een dekking in een éénpersoonskamer. Het gaat om een verhoging met 3,88 % tot 5,73%, naargelang de leeftijd van de verzekerde.

Handen af van het gewaarborgd rendement voor pensioenplannen

16 jan 2015

Assuralia wil minder wettelijk gewaarborgd rendement op de pensioenplannen. Test-Aankoop ziet niet in waarom dit vandaag zou moeten. Ze vraagt de federale regering dan ook geen gehoor te geven aan het lobbywerk van Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Assuralia verliest zaak tegen wet verzekering in geval van gezondheidsrisico’s

Het verzoek van Assuralia om de wet te vernietigen op schuldsaldoverzekeringen voor personen met een gezondheidsrisico werd verworpen door het Grondwettelijk Hof.  Test-Aankoop is tussengekomen in de procedure om deze wet te verdedigen. 

Aanvaard

Een betaalbare autoverzekering voor iedereen

Test-Aankoop vraagt dat de federale regering maatregelen neemt om de toegang tot een BA autoverzekering te verbeteren, in het bijzonder voor jonge chauffeurs. 

Hangend

Europees Hof van Justitie geeft Test-Aankoop gelijk

In zijn arrest van 7 maart 2013 heeft het Europese Hof van Justitie Test-Aankoop gelijk gegeven: De tariefvrijheid voor verzekeraars is niet absoluut!

Het einde van discriminatie op basis van geslacht

Het Grondwettelijk Hof verbood  op 30 juni 2011 de discriminatie op basis van geslacht in verzekeringscontracten. Dit verbod is in overeenstemming met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 1 maart 2011.

Correcte en betaalbare hospitalisatieverzekeringen

Al meer dan 15 jaar vecht Test-Aankoop voor correcte hospitalisatieverzekeringspolissen en voor draaglijke premies. Gedurende al die tijd hekelen wij de ongeoorloofde praktijken waaraan sommige privéverzekeraars zoals DKV zich blijven bezondigen. In 2004, en opnieuw in 2009, heeft Test-Aankoop de praktijken van deze verzekeraar aangevochten voor de rechtbank.

Server Error