Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Verzekeringen

Discriminatie en verzekeringen

Op 30 juni 2011 vernietigde het Grondwettelijk Hof de afwijking van het beginsel van de gelijkheid tussen man en vrouw inzake verzekeringen. Deze vernietiging is conform het arrest dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 1 maart 2011 velde in het raam van het beroep dat Test-Aankoop had aangetekend tegen de Belgische wet die een Europese richtlijn omzette.

Server Error
Server Error