Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Verzekeringen

Test Aankoop blij met goedkeuring “recht om vergeten te worden”

29 mrt 2019

Gisteren keurde de Kamer het wetsvoorstel goed waarbij de verzekeringswet wordt gewijzigd en een ‘recht om vergeten te worden’ wordt ingevoerd. Een maatregel waar  Test Aankoop jarenlang heeft voor gelobbyd en die nu schuldsaldoverzekeringen toegankelijker en betaalbaarder zal maken voor wie genezen is van kanker.

Vergeetrecht mist ambitie

12 feb 2019

Vandaag buigen de parlementairen van de Commissie voor het Bedrijfsleven van het Federale Parlement zich over een voorstel tot wijziging van de verzekeringswet waarbij een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd. Test Aankoop stemt zich tevreden met de invoering van een dergelijk principe in de Belgische wetgeving maar betreurt dat er zoveel lacunes zitten in het voorstel dat werd opgemaakt door de voormalige meerderheid. Indien de tekst wordt goedgekeurd, roept de consumentenorganisatie de volgende regering op om werk te maken van een verbeterde versie.

Rechtsbijstandsverzekering: een fiscaal voordeel maar schijn bedriegt

22 nov 2018

Test Aankoop werd informeel op de hoogte gebracht van het voorontwerp van de minister van Justitie inzake de gedeeltelijke fiscale aftrekbaarheid van premies voor de rechtsbijstandverzekering, in het geval van contracten die voldoen aan de wettelijke voorwaarden.  Omwille van talrijke punten van kritiek, vraagt de consumentenorganisatie een herziening van dit voorontwerp dat vooral in het voordeel is van de verzekeraars en veel minder voor de verzekerden en burgers die moeilijk toegang hebben tot justitie.  Het is dan ook duidelijk dat dit voorontwerp justitie niet toegankelijker maakt.

Eerste vonnis in het dossier rond de medische vragenlijsten

10 nov 2017

Op 25 oktober heeft de Brusselse rechtbank van koophandel een tussenvonnis geveld in de zaak die Test Aankoop heeft aangespannen tegen Belfius, AG en AXA inzake hun, volgens Test Aankoop, illegale medische vragenlijsten die ze laten invullen bij het afsluiten van schuldsaldoverzekeringen.  De rechter vraagt een bijeenroeping van de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering alvorens een juridische procedure te starten.  Hoewel Test Aankoop twijfels heeft over de onafhankelijkheid, de bevoegdheden en zelfs de bestaansredenen van de Commissie, heeft de organisatie de Commissie uitgenodigd om voor 31 december 2017 haar standpunt uit de doeken te doen.

Test-Aankoop vs. DKV: het vervolg

28 jul 2017

Nadat Test-Aankoop een belangrijke overwinning heeft geboekt tegen de onwettig toegepaste premieverhogingen door DKV, zet de verbruikersorganisatie zijn strijd verder.  Na DKV, zonder succes, gevraagd te hebben de te veel geïnde sommen terug te betalen, steunt de organisatie de rechtsvordering van een consumente om de onrechtmatige geïnde sommen terug te eisen.

‘Zelfs verzekeraars staan niet boven de wet’

01 mrt 2017

"Het is ronduit stuitend te moeten vaststellen hoe sommige verzekeraars zichzelf stelselmatig boven de wet blijven plaatsen", zegt Simon November van de consumentenorganisatie Test-Aankoop.

 

Test-Aankoop claimt onwettige premieverhogingen terug van DKV

21 feb 2017

Nadat Test-Aankoop een belangrijke overwinning heeft geboekt tegen de onwettig toegepaste premieverhogingen door DKV, zet de verbruikersorganisatie zijn strijd verder.  Zij roept alle consumenten, die door deze illegale verhoging van DKV werden getroffen, op om de onrechtmatig geïnde sommen terug te eisen.  Indien DKV weigert hierop in te gaan, sluit Test-Aankoop niet uit om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Illegale medische vragenlijsten van verzekeraars: Test-Aankoop eist verandering

11 aug 2016

Test-Aankoop heeft de medische vragenlijsten bij schuldsaldoverzekeringen van 12 verschillende verzekeraars geanalyseerd. Deze verzekering is in de meeste gevallen verplicht wanneer een consument een hypothecair krediet afsluit. De consumentenorganisatie heeft gecontroleerd of de vertrouwelijkheid van de medische gegevens die worden overgemaakt, wordt gerespecteerd zoals bepaald door de wet op de privacy en de wet op de verzekeringen. Resultaat ? Slechts 3 vragenlijsten slaagden voor de test. Test-Aankoop heeft een ingebrekestelling gestuurd naar de betrokken verzekeringsmaatschappijen en geeft hen drie weken de tijd om hun illegale medische vragenlijsten aan te passen.

Schuldsaldoverzekering blijft voor veel kredietnemers met chronische ziekte onbetaalbaar

02 jun 2016

Vorige week nog klopte minister van Consumentenzaken, Kris Peeters, zich op de borst omdat 1 op 7 dossiers die voorgelegd worden aan het Opvolgingsbureau voor de Tarifering, leiden tot een goedkopere premie voor de schuldsaldoverzekering. Test-Aankoop vraagt zich openlijk af in welke mate de daling van de premie substantieel te noemen is : 1%, 15% of 50% ? De consumentenorganisatie benadrukt dat 6 op 7 mensen met een aandoening nog steeds een erg dure bijpremie betalen of zelfs geweigerd worden ondanks de bescherming van de wet Partyka/Lalieux en het Opvolgingsbureau voor de Tarifering.

Server Error