Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Voeding

Voedingsprijzen: Belg betaalt nog altijd veel meer dan consumenten in buurlanden

27 mei 2014

Ook dit jaar stelt Test-Aankoop zijn eigen voedingsindex op. Voor 2013 kunnen we in het algemeen stellen dat de voedingsprijzen stabiel bleven. Goed nieuws, want de jaren voordien moest de consument nog flinke prijsstijgingen slikken. Toch is er niet helemaal reden tot juichen. Test-Aankoop vergeleek immers ook het prijsniveau met dat van onze buurlanden en stelt vast dat de Belgische consument nog altijd veel meer moet betalen.

Publicatie van de inspectieresultaten van het FAVV

20 mei 2014

De Raad van State heeft in zijn arrest van 15 mei 2014 Test-Aankoop gelijk gegeven: Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is op basis van het principe van openbaarheid van bestuur, verplicht zijn inspectieresultaten publiek bekend te maken.

Kleurstoffen: strengere controles nodig

27 mrt 2014

Kinderen plezieren met een prachtig versierde cupcake of een lekker snoepje, het lijkt onschuldig. Toch bevatten deze producten soms meer kleurstoffen dan goed is voor hen, zo blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop. De consumentenorganisatie controleerde hiervoor dertig soorten los verkocht snoepgoed, alsook elf producten voor cupcakeversiering op de aanwezigheid van vijftien kunstmatige kleurstoffen en één natuurlijke kleurstof. Vooral de situatie bij het decoratiemateriaal voor cupcakes blijkt problematisch: zeven van de elf onderzochte producten testten positief op de aanwezigheid van twijfelachtige kleurstoffen. Zes ervan bevatten bovendien de zogenaamde Southamptonkleurstoffen, die een invloed zouden kunnen hebben op hyperactief gedrag bij kinderen.  Bovendien werd in twee gevallen de wettelijk toegelaten hoeveelheid fel overschreden. Bij het los verkocht snoepgoed werden minder problemen vastgesteld: geen enkel snoepje bevatte een verboden of Southamptonkleurstof en in iets meer dan de helft werden ook geen andere twijfelachtige kleurstoffen aangetroffen. Test-Aankoop eist dat er strenger wordt toegezien op het gebruik van kleurstoffen. Ze moeten duidelijk worden aangegeven en maximale concentraties moeten zo worden opgesteld dat de dagelijkse norm niet kan worden overschreden.


Additieven in voedingsmiddelen moeten strenger gereglementeerd worden

Waarvoor dienen ze? En zijn ze allemaal onschadelijk? Een stand van zaken. Test-Aankoop vindt dat het gebruik van additieven moet beantwoorden aan strikte voorwaarden en moet worden vermeld op het etiket van het product.  

Hangend

De kwaliteit van frituurvet beter gereglementeerd

Het is op basis van de resultaten van analyses die Test-Aankoop deed dat de Belgische overheid kwaliteitsvereisten is gaan bepalen voor frituurvet.

FAVV moet zijn inspectieverslagen publiceren

De strijd van Test-Aankoop voor een transparant controlebeleid heeft vruchten afgeworpen. De verplichting tot transparantie en openbaarheid van inspectieresultaten is vastgelegd in het pitta-arrest van de Raad van State op 15 mei 2014.   

Naar betere info over levensmiddelen

Op 6 juli 2011 keurde het Europese Parlement een verordening goed over de verstrekking van voedselinformatie aan de consument. Zo moeten de letters op de etiketten op verpakkingen voortaan minstens 1,2 mm groot zijn, wat de leesbaarheid ten goede komt.

Kwik in vis

Begin jaren ’70 waren onze oceanen een echte vuilbak … en dit alles onbestraft! Onder de meest schadelijke stoffenbevinden zich zware metalen en methylkwik in het bijzonder, omdat ze zich vermengen in de voedselketen (mosselen, schaaldieren, vissen, etc.),

Misleidende voedingsclaims

Het Europese Parlement heeft met de steun van Test-Aankoop de claim "bevat nu x% minder (naam van het nutriënt)" verworpen. Test-Aankoop heeft de goedkeuring door het EFSA bekomen van een limitatieve lijst met 222 toegestane claims.

Versterking van de controle op het gebruik van illegale hormonen in de veehandel

Het gebruik van illegale hormonen in de veehandel bracht de volksgezondheid in gevaar. De resultaten van onderzoeken die gevoerd werden door Test-Aankoop toonden het massale gebruik van deze hormonen aan. Onze vastberadenheid om deze wantoestanden te blijven aankaarten heeft gezorgd voor een striktere wetgeving en uitgebreidere controles.

Server Error