Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Publicaties over Voeding

Nieuwe regels voor etikettering van voedingswaren: eindelijk meer duidelijkheid!

12 dec 2014

Op 13 december 2014 wordt de nieuwe verordening rond voedselinformatie van kracht. Die belooft een hele vooruitgang in de richting van een betere voorlichting van de consument, vooral wat betreft leesbaarheid, aanduiding van de voedingswaarde, vermelding van allergenen en  oorsprong,  en informatie over de aard van de vetten.  Een mooie overwinning voor Test-Aankoop, want dat zijn zaken waar wij al lang voor pleiten. Op een aantal punten moet het echter nog beter.

Truffelproducten: laat u niet bedotten !

27 nov 2014

De consumentenorganisatie onderzocht 49 verschillende truffelproducten. Bij heel wat producten prijkte een aantrekkelijke foto van een truffel op het etiket of werd “met truffel” in de naam opgenomen, hoewel deze producten maar tussen de 0.03% en maximaal 2% truffel bevatten. Andere producten werden dan weer op smaak gebracht door een kunstmatig aroma, terwijl de term “met truffelaroma” in de benaming anders  doet vermoeden. Test-Aankoop dient dan ook klacht in tegen 12 van deze producten met een misleidende verpakking en eist een duidelijke regelgeving omtrent het gebruik van dergelijke termen  en afbeeldingen ter bescherming van dit exclusieve product.

Neen aan wijdverspreid antibioticagebruik bij dieren

18 nov 2014

Jaarlijks sterven er in Europa zo’n 25 000 mensen ten gevolge van antibioticaresistentie. Test-Aankoop herhaalt dan ook dat antibiotica bedachtzaam moeten worden gebruikt, bij mens én dier. Samen met de Europese overkoepelende consumentenorganisatie BEUC dringt Test-Aankoop via een campagne bij Europa aan op een beperkter antibioticagebruik in de dierenteelt, om zo resistentie te beperken. Dit naar aanleiding van de European Antibiotic Awareness Day vandaag.

Test-Aankoop neemt deel aan «Dinsdagen van het Leefmilieu»

18 nov 2014

In het kader van de 6de Europese Week van de Afvalvermindering, organiseert de Stad Brussel een nieuwe editie van de Dinsdagen van het Leefmilieu van de Milieuraadgeving gewijd aan de strijd tegen voedselverspilling. Test-Aankoop, die de strijd tegen voedselverspilling hoog in het vaandel draagt, zal aanwezig zijn. 

Paddenstoelen: opgelet voor gedroogde exemplaren

29 okt 2014

Supermarkten bieden dezer dagen een uitgebreid gamma aan paddenstoelen aan: witte champignons, oesterzwammen, cantarellen … Hoewel er vaak eveneens gedroogde en opgelegde exemplaren in de rekken te vinden zijn, kiest de consument het best voor vers, zo blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop. In totaal werden 32 stalen bospaddenstoelen onder de loep genomen, waaronder 14 verse, 12 gedroogde en 6 opgelegde. Bij de gedroogde en opgelegde stalen werd slechts bij enkele het land van oorsprong vermeld. Op alle gedroogde stalen werden pesticidenresiduen aangetroffen, bij vier ervan zelfs in problematische mate: één product overschreed de wettelijke norm, een ander maakte gebruik van een verboden pesticide en op de twee biologische stalen vonden we nicotine terug. Acht van de twaalf gedroogde stalen bevatten bovendien meerdere soorten pesticiden. Hoewel de meeste stalen onder de wettelijke norm bleven voor de verschillende pesticidenresiduen apart, stelt Test-Aankoop zich ernstige vragen bij de toxiciteit van dergelijke “pesticidencocktails” en heeft hier de gezondheidsautoriteiten reeds over aangesproken. Sommige supermarkten hebben al besloten om problematische producten uit de rekken te halen.

De doggy bag : wapen in de strijd tegen voedselverspilling !

28 okt 2014

Gedaan met de voedselverspilling ! Test-Aankoop onderneemt, samen met de steden Gent, Brussel en Luik, actie om het inpakken van restjes op restaurant helemaal ingeburgerd te maken. Daarvoor is er ook een nieuwe benaming nodig voor de “doggy bag”, aangezien die restjes niet (noodzakelijk) voor uw hond zijn! Help Test-Aankoop de juiste naam te kiezen door te stemmen op www.test-aankoop.be/stemformulierpakhetmee

Hormonencel moet blijven

06 okt 2014

Test-Aankoop vraag aan de nieuwe regering in de maak om de “Hormonencel” bij de Federale Politie te behouden. Het belang voor de volksgezondheid moet voorop staan.

90 % van de consumenten wil weten waar hun vlees vandaan komt

02 sep 2014

Wanneer een consument een biefstuk koopt, kan hij vandaag gemakkelijk te weten komen van welk land het vlees afkomstig is. Koopt hij daarentegen een gekruide hamburger, dan heeft hij vaak het raden naar de herkomst van het rundvlees. Dat komt doordat de Europese regelgeving enkel voorziet in de vermelding van de oorsprong van vlees ingeval het over zogenaamd "vers" vlees gaat. Nochtans wil 90 % van de Europese consumenten weten waar hun vlees vandaan komt. Daarom start Test-Aankoop, samen met de Europese overkoepelende consumentenorganisatie (BEUC), met de campagne “Waar komt uw vlees vandaan?” (Can You Trust Your Meat?)

Server Error