Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Voeding

Duurzame levensmiddelenproductie

Wij zijn er voorstander van dat Europa het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) omvormt tot een gemeenschappelijk voedselbeleid. De echte uitdaging bestaat erin om een toereikende hoeveelheid veilige en gezonde levensmiddelen te produceren, niet om een intensieve landbouw te ondersteunen die ernstige economische problemen en milieuproblemen veroorzaakt.
Server Error
Server Error