Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Voeding

Voedseladditieven

Het gebruik van additieven in levensmiddelen moet worden beperkt tot het minimum dat vereist is om te waarborgen dat de levensmiddelen veilig zijn en dat de voedingswaarde ervan bewaard blijft. Het gebruik van additieven moet worden verboden wanneer ze uitsluitend worden gebruikt voor marketingdoeleinden zonder functioneel nut.

Server Error
Server Error