Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Standpunten

De elektriciteitsfactuur als verkapte belastingbrief:

19 okt 2020

Pleidooi voor een betaalbaardere, transparantere en rechtvaardigere elektriciteitsfactuur voor gezinnen.

Er zijn weinig zaken waar de coronacrisis de voorbije maanden geen impact op heeft gehad: ook de energiemarkten waren niet immuun en kregen ferme dreunen te verwerken. Door de drastische lockdownmaatregelen dienden bedrijven tijdelijk hun activiteiten terug te schroeven en ook het vlieg- en autoverkeer viel zo goed als stil. De vraag naar olie, maar ook die naar aardgas en elektriciteit zakte in elkaar. Een globaal dalende energievraag in combinatie met volle gasvoorraden en een groot aanbod elektriciteit resulteerde tijdelijk ook in voordelige prijzen voor de consument.

De impact van de coronavirus crisis op het energiebeleid

29 apr 2020

Visie Test Aankoop in het kader van de hoorzitting over het thema “De impact van de coronavirus crisis op het energiebeleid” in de commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Standpunt Ingebouwde veroudering

12 feb 2020

Test Aankoop werd op 12 februari uitgenodigd om in de Commissie Economie zijn standpunt uit de doeken te doen aangaande het fenomeen van geplande veroudering.  

Klinische studies: algemeen v. commercieel belang

19 dec 2019

Een rechtszaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie dreigt de resultaten van klinische studies af te sluiten voor de deelnemers ervan én de samenleving. Dat is onaanvaardbaar, want het kan zelfs levens kosten.

De betaalbaarheid en ontwikkeling van geneesmiddelen

12 nov 2019

Naar aanleiding van het in 2018 georganiseerde symposium 'Betaalbaarheid en ontwikkeling van geneesmiddelen' worden Test Aankoop, Kom Op tegen Kanker en Dokters van de Wereld gehoord in de Commissie Gezondheid.

Hoorzitting "De schuldindustrie en overmatige schuldenlast voor consumenten

06 nov 2019

Als consumentenorganisatie met meer dan 300.000 leden bedankt Test Aankoop de Commissie voor haar uitnodiging. Het wil de aandacht vestigen op de gevolgen voor de consument van bepaalde excessen die worden vastgesteld bij de invordering van onbetaalde bedragen.  Test Aankoop geeft een analyse van de situatie en doet voorstellen om dit probleem te verhelpen.

Hoorzitting "Invloed van de digitalisering in de banksector"

16 okt 2019

In de laatste jaren hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan in de relatie tussen banken en hun klanten.
Een duidelijke trend tekent zich af: aan de klanten wordt gevraagd om meer en meer zelf en digitaal te doen.
Bijna elke week wordt er in de pers bericht over een of andere omwenteling op dit gebied.
Laten we er geen doekjes om winden: het gaat zo snel dat een heel aantal mensen totaal machteloos achterblijft. De afgelopen maanden heeft onze ledenafdeling talloze telefoontjes ontvangen met de vraag om te reageren zodat de banksector rekening zou houden met hun behoeften.

Financiële diensten

Op de pijnbank

05 sep 2019

Door duidelijkheid te scheppen over de stand van het onderzoek naar homeopathische behandelingen en kruidengeneesmiddelen en door hiermee in de media te komen, wilde Test Aankoop een debat op gang brengen in de richting van een echt kader. Ons doel was om meer transparantie te creëren in een ondoorzichtige sector en correcte informatie voor de consument na te streven. Dit nieuws is het voorwerp geweest van heel wat verontwaardigde reacties in de media en op de sociale netwerken.  Het lijkt erop dat het onderwerp niemand onverschillig laat...

Gezondheid

Homeopathie: tijd voor een debat!

21 jun 2019

Door duidelijkheid te scheppen over de stand van het onderzoek naar homeopathische behandelingen en kruidengeneesmiddelen en door hiermee in de media te komen, wilde Test Aankoop een debat op gang brengen in de richting van een echt kader. Ons doel was om meer transparantie te creëren in een ondoorzichtige sector en correcte informatie voor de consument na te streven. Dit nieuws is het voorwerp geweest van heel wat verontwaardigde reacties in de media en op de sociale netwerken.  Het lijkt erop dat het onderwerp niemand onverschillig laat...

Server Error
Server Error