Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Onze overwinningen

Farmaceutische producten

Ontoelaatbare reclame voor geneesmiddelen

De Europese Commissie lanceerde in 2008 een voorstel van richtlijn die farmaceutische firma's het recht wou geven om het grote publiek rechtstreeks te "informeren" over hun geneesmiddelen op voorschrift. Na jarenlange inspanningen van Test-Aankoop is dit voorstel eindelijk van de baan. Test-Aankoop vindt dit immers te sterk aanleunen bij reclame.

Financiële diensten

Overschrijding van de maximale rentevoet van toepassing op “het onder nul” gaan

Test-Aankoop heeft een einde gesteld aan de overtredingen die werden begaan door DEXIA (Belfius Bank) en Delta Lloyd Bank op tarieven die worden gehanteerd bij het ‘onder nul gaan’. 

Telecommunicatie

Telecom : Nimmer verslappende waakzaamheid...

Bij de uitwerking van de telecomwet van 2005 lobbyde Test-Aankoop actief voor een tekst die gunstiger zou zijn voor de consument. Mét succes! Op een aantal punten werd de wet aanzienlijk verbeterd. Indien de contractvoorwaarden ingrijpend wijzigen, heeft de consument bijvoorbeeld het recht om zijn contract zonder kosten op te zeggen.

Geschillen en verhaal

Verbeten strijd tegen de onrechtmatige bedingen van luchtvaartmaatschappijen

Teneinde orde te scheppen in de transportcontracten van luchtvaartmaatschappijen heeft Test-Aankoop drie luchtvaartmaatschappijen voor de rechtbank gedaagd  (Brussels Airlines, Ryanair en Easyjet) om zo het gebruik van onrechtmatige of onevenwichtige bedingen te stoppen en hen te dwingen de contractuele informatie op een duidelijke manier aan te bieden op hun website.  

Rechten van de energieafnemers

Energie: omzetting van het derde energiepakket en bescherming van de consument

Op 11 januari 2012 zette de federale wetgever het derde pakket van de gas-en elektriciteitsrichtlijnen om. De wet bevat tal van nieuwe bepalingen waar Test-Aankoop fel voor gelobbyd heeft.

Verzekering en solidariteit

Een meer consumentvriendelijkere woonverzekering

In de jaren 80 werkte Test-Aankoop mee aan het opzetten van de reglementering van woonverzekeringscontracten multirisico. Dit vertaalde zich in het verbieden van een aantal onrechtmatige bedingen en in de verplichting om een aantal voor de verzekeringsnemer positieve bedingen op te nemen in het verzekeringscontract. Zo werd de kwaliteit van het contract verbeterd.  

Toegang tot medische zorgen

Voortreffelijke zorgen tegen een betaalbare prijs

Test-Aankoop heeft het ook altijd bijzonder belangrijk gevonden dat patiënten voortreffelijke medische zorgen krijgen tegen een haalbare prijs. In die optiek heeft Test-Aankoop lange tijd gevochten tegen de soms enorme prijsverschillen tussen de ziekenhuizen onderling en tegen de buitensporige ereloonsupplementen die sommige artsen vragen.

Gezondheid

Apothekers nemen ons eindelijk serieus

Na vele enquêtes die altijd veel reacties uitlokten bij de apothekers, heeft Test-Aankoop één van haar eisen gerealiseerd: een verplichte permanente vorming voor apothekers.

Plafonneren van ereloonsupplementen

Begrenzing ereloonsupplementen

Al jaren pleit Test-Aankoop voor de afschaffing van de ereloonsupplementen bij een ziekenhuisopname. En in 2012 vonden we eindelijk gehoor bij de Minister van Volksgezondheid : Vanaf 2013 wordt onze eis werkelijkheid voor twee- en meerpersoonskamers dankzij ingrijpen van de minister van Volksgezondheid Onkelinx. 

Reglementering van verzekeringen

Begrenzing van de duur van verzekeringscontracten

Vandaag vindt iedereen het normaal om jaarlijks zijn verzekeringspolis te kunnen opzeggen. Maar eind jaren ’70 tot begin jaren ’80  diende Test-Aankoop nog te vechten voor een maximumduur van 3 jaar waarna het jaarlijks kon worden verlengd. Daarna werd het recht erkend waardoor consumenten elk jaar zonder kosten hun verzekeringscontract konden opzeggen.

Server Error