Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Energie

Pelletkachels: onze eisen voor een betere veiligheid worden gehoord

03 mei 2016
Pelletkachels verwarmen steeds meer Belgische huis- en andere kamers. Het gaat dan ook om een gebruiks- en milieuvriendelijke warmtebron, zoals de test aantoont die eind 2015 werd uitgevoerd. Toch wees die test ook uit dat er, ondanks verbeteringen in de laatste jaren, nog steeds problemen zijn op het vlak van uitstoot en veiligheid. Zo stelden we vast dat sommige modellen te veel koolstofmonoxide (CO) uitstoten door een onvolledige verbranding. CO-vergiftiging leidt jaarlijks tot meerdere overlijdens en zit zelfs in de lift als doodsoorzaak. Problemen op het vlak van veiligheid zijn vooral dat delen van de kachels, die moeten worden vastgenomen, te warm kunnen worden. Sommige kachels vallen niet automatisch stil wanneer de schoorsteen is verstopt. Maar in een nieuwe richtlijn, specifiek over pelletkachels, komt de Europese Commissie tegemoet aan zo goed als al onze eisen voor meer veiligheid. Een mooie overwinning voor ons, minder gevaar voor u! Ook de adviezen van experts uit de sector en van de Europese organisatie ANEC werden opgenomen. Enkel op het vlak van de CO-uitstoot vragen wij nog een bijsturing. Volgens het Europese voorstel zou de uitstoot na verbranding nog voor maximaal 5 % uit CO mogen bestaan. Deze grens vinden wij te hoog, gezien de reputatie van CO als “stille doder” en de schadelijke gevolgen voor het milieu. Wij stellen voor dat de uitstoot maximaal 0,5 % CO mag bevatten.
Server Error
Server Error