Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Financiële diensten

DKV-verzekering, de tariefverhoging was illegaal

23 nov 2016
Een lange gerechtelijke saga is geëindigd met een beslissing van het Hof van Beroep van Brussel. En het is ook een belangrijke overwinning die Test-Aankoop behaalt ten behoeve van de consumenten.
 

Wij hadden gelijk: de tariefverhoging waartoe DKV in 2009 had beslist was wel degelijk illegaal!

Wij verheugen ons over de uitkomst van deze jarenlange strijd, want hij heeft geleid tot een overwinning ten behoeve van alle consumenten. Wij hopen dat hiermee een precedent wordt geschapen. 

In de praktijk zullen wij het hier echter niet bij laten. Wij zullen DKV aanmanen om de premieverhogingen die ten onrechte van de consumenten geëist werden ook terug te betalen.

Ter herinnering

Het verhaal begon eind 2009 toen de onderneming DKV aan alle verzekerden met een hospitalisatieverzekering die voor de dekking "éénpersoonskamer" hadden gekozen een premieverhoging van 7,84% aankondigde. Een illegale verhoging in onze ogen, aangezien ze niet overeenkwam met een van de drie gevallen waarin een verhoging is toegestaan: een verhoging op basis van de index van de consumptieprijzen, op basis van de medische index, of een verhoging die uitdrukkelijk wordt toegestaan door de CBFA (een bevoegdheid die ondertussen is overgedragen aan de Nationale Bank van België).

Rechtsvordering van Test-Aankoop

Wij stelden bijgevolg begin 2010 een vordering tot staking in tegen DKV. Met succes, want een vonnis van de Rechtbank van Koophandel van Brussel gaf ons gelijk. DKV werd veroordeeld tot: 

  • verlaging van de premie tot het niveau van 2009; 
  • behoud van het bedrag van de franchise op het niveau van 2009; 
  • herinvoering van de dekking "éénpersoonskamer" voor wie de formule voor een tweepersoonskamer hadden aanvaard.

De verzekeraar ging in beroep

Maar DKV betwistte de beslissing en ging in beroep met het argument dat de wettelijke beperkingen op de premieverhoging in strijd zijn met de Europese beginselen van de tariefvrijheid en de vrije toegang tot de verzekeringsmarkt voor buitenlandse verzekeraars.

Alvorens een uitspraak te doen, ondervroeg het Hof van Beroep van Brussel het Europese Hof van Justitie. Dit laatste herinnerde er echter aan dat de tariefvrijheid niet absoluut is. België mag inderdaad een "technisch kader" definiëren waarbinnen de verzekeraars worden gevraagd hun premies te berekenen.

De Belgische justitie trekt de juiste conclusie

Het Hof van beroep van Brussel kan dus de veroordeling van DKV bevestigen: de in 2009 aangekondigde tariefverhoging was wel degelijk illegaal. Helaas, gezien de tijd die is verstreken, kan het Hof van Beroep niet de hele beslissing van 2010 bekrachtigen. Sindsdien heeft de Nationale Bank van België nieuwe tarieven goedgekeurd die worden toegepast sinds februari 2012. Gezien deze wettelijke tariefverhoging kon DKV niet meer worden veroordeeld tot een terugkeer naar het tariefniveau van 2009.

De strijd is nog niet voorbij

Zoals u in het begin hebt gelezen, zullen wij het hier echter niet bij laten. Wij zullen aan DKV vragen om de ten onrechte van de consumenten geëiste premieverhogingen terug te betalen. Wordt vervolgd!

 

Server Error
Server Error