Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

Wettelijk verbod op bellen achter het stuur zonder car-kit

Begin jaren 2000 toonde Test-Aankoop in een onderzoek het risico aan van bellen tijdens het rijden.  Deze resultaten droegen niet alleen bij tot het wettelijk verbod om te bellen achter het stuur, maar ook tot de sensibilisering van het publiek over het risico om een telefoon te gebruiken achter het stuur. 

In 2000, als gevolg van het onderzoek van Test-Aankoop dat het soms dodelijke risico aantoonde van bellen tijdens het rijden, werd een nieuwe « anti-gsm » bepaling in de wegcode ingevoerd.  Vanaf 1 juli 2000, is het verboden om met de gsm in de hand te bellen in een voertuig, tenzij deze in stilstand is. De sancties in geval van een overtreding zijn zeer streng en kunnen zelfs tot een rijverbod leiden in geval van recidivisme. Er werd niet alleen op wetgevend vlak door Test-Aankoop een overwinning geboekt. Ook slaagde Test-Aankoop erin om mensen te sensibiliseren en hun te overtuigen van het dodelijke risico dat men loopt indien men geen gebruik maakt van een handenvrije telefoonset.. Kortom een mooie overwinning zowel wat bewustmaking als regelgeving betreft.

Server Error
Server Error