Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Geschillen en verhaal

Verbeten strijd tegen de onrechtmatige bedingen van luchtvaartmaatschappijen

Teneinde orde te scheppen in de transportcontracten van luchtvaartmaatschappijen heeft Test-Aankoop drie luchtvaartmaatschappijen voor de rechtbank gedaagd  (Brussels Airlines, Ryanair en Easyjet) om zo het gebruik van onrechtmatige of onevenwichtige bedingen te stoppen en hen te dwingen de contractuele informatie op een duidelijke manier aan te bieden op hun website.  

Sinds jaren klaagt Test-Aankoop de onrechtmatige bedingen aan in de transportovereenkomsten van luchtvaartmaatschappijen. Dezelfde bekommernis wordt gedeeld door alle consumentenorganisaties in Europa. In 2009 heeft Test-Aankoop drie luchtvaartmaatschappijen voor de rechter gedaagd (Brussels Airlines, Ryanair en Easyjet). De consumentenorganisatie deed dit met als doel de luchtvaartmaatschappijen te dwingen hun algemene voorwaarden aan te passen. Tegelijkertijd werden gelijkaardige gerechtelijke procedures opgestart door twee andere Europese consumentenorganisaties (Deco in Portugal, UFC Que-Choisir in Frankrijk). Sindsdien hebben nog andere consumentenorganisaties dit voorbeeld gevolgd. (Altroconsumo in Italië, OCU in Spanje, VZVB in Duitsland en VKI in Oostenrijk).  

Test-Aankoop behaalde in de drie rechtszaken haar gelijk in eerste aanleg voor de Rechtbank van Koophandel te Namen. Ryanair paste haar algemene voorwaarden aan en wijzigde ook haar website. In de zaken tegen Brussels Airlines en Easyjet werd beroep aangetekend. In de zaak tegen Easyjet heeft het Hof op 23 april haar arrest geveld.

Test-Aankoop heeft de verwijdering van onevenwichtige clausules verkregen  terwijl de overheid hierin niet slaagde. Met het oog op een  algemeen verbod van onrechtmatige voorwaarden in luchtvaarttransportcontracten,  hebben wij aan de Europese overheden gevraagd om op basis van onze gerechtelijke overwinningen wetgevende  maatregelen te nemen.

Server Error
Server Error