Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Energie

Ontkoppeling olie- en gasprijzen

Dankzij de groepsaankopen energie die door Test-Aankoop werden georganiseerd, heeft Electrabel eerder dan verwacht de olie en de gasprijzen ontkoppeld.

Eind 2012 werden de olie en de gasprijzen ontkoppeld. Tot dan waren deze aan elkaar gekoppeld wat betekende dat bij een olieprijsstijging automatisch ook de gasprijs steeg. Test-Aankoop was uiteraard zeer tevreden met deze beslissing. Sommigen zullen zich echter nog wel herinneren dat Electrabel om een overgangsperiode had gevraagd van twee jaar voor wat hun contracten met lange duur betreft.

Toch heeft Electrabel vorig jaar meegedaan aan onze groepsaankoop en dit onder onze voorwaarden. Het is te zeggen met ontkoppeling van de prijs. Ook hier ziet men dat de druk van consumenten die vergelijken en durven veranderen van energieleverancier vruchten afwerpt! 

Server Error
Server Error