Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Onrechtmatige bedingen in de contracten van de luchtvaartmaatschappijen

Onrechtmatige bedingen in algemene voorwaarden luchtvaartmaatschappijen

Test-Aankoop maakt al geruime tijd jacht op de onrechtmatige bedingen van luchtvaartmaatschappijen. Met succes, aangezien verschillende uitspraken ertoe leidden dat Test-Aankoop de contracten in kwestie kan verbeteren. Beperkingen van aansprakelijkheid, onwettige toeslagen, toepasselijk recht, enkele punten die werden verduidelijkt door de rechtspraak in het voordeel van alle luchtvaartpassagiers.

Sinds jaren klagen wij samen met andere Europese consumentenorganisaties het gebruik aan van onrechtmatige bedingen in de algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen. Al verschillende keren hebben wij ons gelijk gehaald in eerste aanleg. Ryanair schikte zich meteen naar het vonnis, maar Brussels Airlines en easyJet tekenden beroep aan. De zaak tegen Brussels Airlines is nog steeds lopende maar wij zijn ondertussen ook in beroep in het gelijk gesteld tegen easyJet.

We vermelden kort de belangrijkste punten waarop we in het gelijk werden gesteld:

  • De Belgische wetgeving is van toepassing op ondernemingen die actief zijn op de Belgische markt voor het vervoer van passagiers. Een tegengestelde beslissing zou de poort hebben geopend voor het naar beneden halen van de bescherming van de consument.
  • Bedingen die niet voldoende beantwoorden aan de voorwaarde van de wederkerigheid van rechten en plichten tussen de partijen zijn nietig verklaard. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om de vlucht zonder schadevergoeding aan te passen zonder dat de consument datzelfde recht heeft.
  • “Speedy boarding” (sneller aan boord gaan) is een illegaal supplement voor een dienst die niet duidelijk is gedefinieerd en waarvan de uitvoering enkel afhangt van de goede wil van easyJet. Deze dienst was trouwens reeds vervangen door de mogelijkheid om op voorhand een zetel te kiezen tegen betaling van een supplement. Veel duidelijker en lijkt wettelijk.
  • De wetgeving omtrent pakketreizen is van toepassing wanneer een bijkomende toeristische dienst wordt verkocht, zoals bijvoorbeeld een hotelovernachting of de huur van een wagen.
  • Eveneens onwettelijk verklaard zijn de clausules die de luchtvaartmaatschappij ontslagen van zijn aansprakelijkheid, want in tegenspraak met de internationale regelgeving.

De strijd tegen de onrechtmatige bedingen gaat verder en Test-Aankoop probeert de wet in kwestie af te dwingen. In de zaak “Brussels Airlines” gaat de procedure verder, zelfs als de eerste resultaten (1e aanleg in beroep) positief zijn.  

Server Error
Server Error