Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Voeding

Misleidende voedingsclaims

Het Europese Parlement heeft met de steun van Test-Aankoop de claim "bevat nu x% minder (naam van het nutriënt)" verworpen. Test-Aankoop heeft de goedkeuring door het EFSA bekomen van een limitatieve lijst met 222 toegestane claims.

In het kader van de goedkeuring van de lijst met gezondheidsclaims die zijn toegestaan door de Europese autoriteiten, hebben Test-Aankoop en het BEUC meermaals hun standpunt kenbaar gemaakt om zo de Europese besluitvormingsprocessen te beïnvloeden.

In februari 2012 steunden wij met succes een parlementaire resolutie die zich verzette tegen de bedrieglijke en voor de doorsnee consument verwarrende claim "bevat nu x% minder [naam van het nutriënt]”, een claim die de Europese Commissie wenste op te nemen in de bijlage bij het reglement (EG) nr. 1924/2006. De resolutie van het Europese Parlement werd met een meerderheid van 393 stemmen vóór goedgekeurd en dus is deze voedingsclaim verboden. Test-Aankoop werd in deze dus gehoord. Missie geslaagd.

Verder steunden wij met succes de goedkeuring van de limitatieve lijst met 222 gezondheidsclaims die de EFSA had voorbereid (tegenover bijna 4.600 claims voordien), hoewel er in februari nog een parlementaire motie was ingediend om deze lijst tegen te houden. Deze lijst betekent voor de consument een grote verbetering: ze moet garanderen dat enkel de claims die wetenschappelijk gefundeerd zijn en waarvan de consument werkelijk positieve gevolgen voor zijn gezondheid mag verwachten, op de markt blijven.

Overigens heeft Test-Aankoop de strijd aangebonden met een Europees besluit dat momenteel wordt voorbereid en dat het erkenningsmechanisme voor “botanische claims” wil versoepelen. Wij hebben de Belgische overheid laten weten dat wij ons tegen dit ontwerp verzetten. Momenteel zit het dossier in de beslissingsfase. Wij zullen druk blijven uitoefenen opdat deze gezondheidsclaims géén voorkeursbehandeling genieten en dus niet worden ontheven van onontbeerlijke objectivering via wetenschappelijke bewijzen.
Server Error
Server Error