Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Voedselveiligheid

Kwik in vis

Begin jaren ’70 waren onze oceanen een echte vuilbak … en dit alles onbestraft! Onder de meest schadelijke stoffenbevinden zich zware metalen en methylkwik in het bijzonder, omdat ze zich vermengen in de voedselketen (mosselen, schaaldieren, vissen, etc.),

Dit was een van de eerste grote campagnes van Test-Aankoop. We zeggen en schrijven begin jaren 70. En in feite moeten we eerder spreken van “kwik in mosselen”. In die tijd waren onze oceanen heuse vuilnisbelten en heerste er op dat punt nagenoeg totale straffeloosheid! De zware metalen in het algemeen en methylkwik in het bijzonder behoorden tot de gevaarlijkste afvalstoffen omdat ze zich opstapelden in de voedselketen (weekdieren, schaaldieren, vis, e.d.). Test-Aankoop koos het ruime sop en liet overal langs de Europese kusten stalen nemen van wilde mosselen (een ideale indicator voor vervuiling op een welbepaalde plaats). De resultaten bleken catastrofaal: de vrees van Test-Aankoop was wel degelijk gegrond. En wilde men niet snel te maken krijgen met een echt probleem voor de volksgezondheid, dan moest men deze realiteit dringend aanpakken. Toch was de eerste officiële reactie een erg schuchtere aangezien ze enkel alludeerde op een “pragmatische” norm. Maar omdat Test-Aankoop de niet opgaf en omdat men ging inzien hoe slecht het met ons milieu gesteld was, vonden we uiteindelijk gehoor: er kwamen duidelijke normen en beetje bij beetje verbeterde de situatie!

Server Error
Server Error