Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Collectieve vordering

Groepsvordering

De groepsvordering: een grote stap vooruit voor de toegang tot justitie en de bescherming van de consument.

Test-Aankoop is verheugd en ook trots over de goedkeuring door de Ministerraad van het wetsontwerp omtrent de groepsvorderingen. Daarmee krijgt Test-Aankoop genoegdoening omtrent een eis die bijna 20 jaar meegaat en een aantal keer ook, door lobbywerk van de consumentenorganisatie, in het regeerakkoord werd ingeschreven van opeenvolgende regeringen.

Het wetsontwerp dat thans voorligt is een uitstekend compromis met het oog op een betere toegang tot het gerecht en een sluitende consumentenbescherming, met dank aan minister J. Vande Lanotte.

Een telefoonoperator die zijn tarieven op onwettige wijze verhoogt; een verzekeraar die zijn premies voor de hospitalisatieverzekering verhoogt, maar daarmee de wet overtreedt; een verboden concurrentiebeperkende praktijk tussen ondernemingen waardoor de prijs voor miljoenen consumenten kunstmatig wordt opgedreven … Dit is slechts een greep uit de voorbeelden waar Test-Aankoop regelmatig mee wordt geconfronteerd. Die situaties laten vele consumenten in de kou, zonder enig verhaal tegen dergelijke praktijken. Vaak overwegen consumenten wel om een rechtsvordering in te stellen, maar worden ze afgeschrikt door de procedure en de kosten die daaraan verbonden zijn. De groepsvordering biedt daarvoor de oplossing.

Het wetsontwerp voorziet in voldoende filters en voorwaarden om niet te vervallen in de Amerikaanse “class action”. Test-Aankoop is, net zoals de bedrijfswereld, ook voorstander van de onderhandelingsfase, voorafgaand aan de gerechtelijke procedure.

De groepsvordering is voor Test-Aankoop dan ook het sluitstuk van de consumentenbescherming in ons land en biedt vele voordelen: een betere toegang tot het gerecht, besparing van kosten en middelen, een meer eenduidige rechtspraak, een preventief karakter en op termijn zelfs een cultuuromslag voor een aantal bedrijven die zich niet zomaar alles kunnen permitteren naar consumenten toe. Dit laatste zal een positief effect hebben op de marktwerking.

Begin 2014 werd het wetsontwerp definitief goedgekeurd. Het treedt in werking in september 2014.

Server Error
Server Error