Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Gevaarlijke chemische producten

Gevaarlijke producten van de markt gehaald

24 nov 2015

Test-Aankoop heeft de overheid meerdere malen zover gekregen dat producten die aan de consumenten werden aangeboden en die een gevaar vormden van de markt werden gehaald. 

Na een test van 76 interieurparfums en luchtverfrissers (in omstandigheden die zeer dicht aanleunden bij gebruik in reële omstandigheden) onthulde Test-Aankoop in december 2004 dat deze producten toxisch waren en schadelijk voor gezondheid en milieu. De chemische producten en substanties die in tal van deze luchtverfrissers werden aangetroffen en die vrijkomen bij het gebruik ervan, zijn verre van onschuldig aangezien ze kunnen leiden tot allergische reacties van de huid en tot astma. Bovendien zijn ze kankerverwekkend en vervuilen ze zowel de lucht als het water. Deze aanklacht wierp vruchten af aangezien de overheid enkele maanden later tot de conclusie kwam dat de substanties die dergelijke producten bij het opbranden de lucht in sturen, niet ongevaarlijk waren. De overheid haalde zelfs twee producten van de markt.

Eind 2009 analyseerde Test-Aankoop vloerpuzzels in mousse voor kinderen. Behalve formamide, een stof die giftig is voor de foetus en voor de voortplanting, troffen wij in deze puzzels nog andere gevaarlijke stoffen aan. Uiteraard brachten wij de minister van consumentenzaken meteen op de hoogte. Die vroeg zijn eigen diensten om een dertigtal van deze vloerpuzzels opnieuw te analyseren. En de resultaten waren identiek aan die van Test-Aankoop. De verkoop van deze giftige vloerpuzzels werd dus verboden na nauw overleg met de administratieve overheid en met Belgische politici.
Server Error
Server Error