Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Slimme meters

Geen verplichte slimme meter

Vanuit de stelling dat ze de consumentenbelangen willen verdedigen, raden de Europese richtlijnen aan om op termijn slimme meetsystemen in te voeren in alle lidstaten. De installatie is duur (plus een hoger stroomverbruik) en is niet van belang voor consumenten. Wij hebben de regionale ministers ervan overtuigd om deze maatregel te verwerpen. 

Vanuit de stelling dat ze de consumentenbelangen willen verdedigen, raden de Europese richtlijnen aan om op termijn slimme meetsystemen in te voeren in alle lidstaten.

Dit nieuw type van meter functioneert op spitstechnologie om het energieverbruik in uw woning nauwkeurig en gedetailleerd te meten. De meter slaat de gegevens op en kan ze in real time doorsturen naar de netbeheerder. Die slimme meter op zich bespaart geen energie. Besparingen vloeien voort uit de concrete aanpassingen die u zelf uitvoert, zoals isolatie, of het uitschakelen van de stand-byfunctie.Voor wie al energiebewust is, heeft zo’n meter geen zin. Erger nog, die mensen moeten gewoon meer betalen voor een duurdere meter.

In vergelijking met een mechanische meter hangt er ook een hele reeks nadelen vast aan de digitale tegenhanger:, een kortere levensduur, een grotere gevoeligheid voor storingen…

Daarnaast zijn er heel wat vragen rond de privacy.Informatie die erg handig kan zijn voor een inbreker wordt verzameld…

Test-Aankoop denkt dat de verplichte invoering van slimme meters sociaal onverantwoord is. De consument verplichten om zo’n toestel te installeren druist overigens in tegen de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens.

Dankzij intens lobbywerk (tegen de distributienetbeheerders die voor zijn) verdedigde geen enkel gewest de verplichte invoer van de slimme meter.
Server Error
Server Error