Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Voeding

FAVV moet zijn inspectieverslagen publiceren

De strijd van Test-Aankoop voor een transparant controlebeleid heeft vruchten afgeworpen. De verplichting tot transparantie en openbaarheid van inspectieresultaten is vastgelegd in het pitta-arrest van de Raad van State op 15 mei 2014.   
Test-Aankoop is blij met het arrest van de Raad van State van 15 mei 2014, beter bekend onder de naam “pitta-arrest”. Want dat arrest geeft ons over de hele lijn gelijk. De Raad van State zegt namelijk: “De openbaarheid van bestuur is een fundamenteel recht dat in de Belgische rechtsorde door artikel 32 van de Grondwet wordt gewaarborgd” en “Openbaarheid is de regel, beslotenheid de formeel te motiveren uitzondering”. Test-Aankoop ijvert al jaren voor meer transparantie! Ondanks de onverdroten inzet van het FAVV (almaar meer controles en sancties) is over de hele distributiesector nog altijd 35% van de controles ongunstig. 

Test-Aankoop gelooft in de efficiëntie van een transparante aanpak en werkte een gedetailleerd voorstel uit met het oog op de controle en de publicatie van de inspectieresultaten. Dit voorstel werd overgemaakt aan het FAVV. Het FAVV heeft het grotendeels gevolgd, aangezien het begin dit jaar aankondigde het resultaat van zijn inspecties te zullen publiceren. Dat is uiteraard goed nieuws. Maar ondanks deze aankondiging blijft Test-Aankoop alert op de modaliteiten van de bekendmaking van de resultaten. Het is namelijk belangrijk dat de informatie verstaanbaar is voor de consument en dat ze via de website van het FAVV kan worden geraadpleegd. En eigenlijk zou ze ook moeten worden aangeplakt in de horeca en in de kleinhandel in voedingswaren.

Server Error
Server Error