Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Reglementering van verzekeringen

Europees Hof van Justitie geeft Test-Aankoop gelijk

In zijn arrest van 7 maart 2013 heeft het Europese Hof van Justitie Test-Aankoop gelijk gegeven: De tariefvrijheid voor verzekeraars is niet absoluut!

Eind 2009 had DKV een premieverhoging aangekondigd aan al zijn verzekerden met dekking in een eenpersoonskamer, zonder te beschikken over de nodige toestemming van de overheid. Eind 2010 werd DKV daarvoor veroordeeld op vraag van Test-Aankoop.

DKV ging in beroep met als argument dat de wettelijke beperkingen inzake premieverhogingen strijdig zouden zijn met de Europese principes van tariefvrijheid en van vrije toegang tot de verzekeringsmarkt (voor buitenlandse verzekeraars).

In zijn arrest van 7 maart herinnert het Hof er aan dat de tariefvrijheid niet absoluut is. Er mogen grenzen worden gesteld aan de premies die verzekeraars aanrekenen. België mag een “technisch kader” afbakenen waarbinnen verzekeraars hun premies moeten berekenen. In 2004 had het Hof al in dezelfde zin geoordeeld, toen het geen bezwaar zag tegen de Franse en Luxemburgse bonus malus-stelsels in de autoverzekering.

Wat betreft de toegang tot de markt, stelt het Hof vast dat de Belgische beperkingsmaatregelen gepast zijn om de consument te beschermen en, meer bepaald, te vermijden dat de consument te maken krijgt met aanzienlijke en onverwachte premieverhogingen. Anders zouden hospitalisatieverzekeringen aan jongere verzekerden tegen lage tarieven aangeboden worden, die dan stijgen naarmate de verzekerden ouder worden en meer kosten voor de verzekeraar meebrengen. Het arrest toont begrip voor de bezorgdheid van de consument, die niet zonder verzekering wil vallen op latere leeftijd, wanneer hij ze juist nodig heeft.

Het Hof laat het aan de Belgische rechters over om te beoordelen of de beperkingsmaatregelen echt noodzakelijk zijn, of daarentegen minder ingrijpend zouden mogen zijn. Ons Grondwettelijk Hof heeft zich hierover op 31 mei 2011 al duidelijk uitgesproken: de beperkingsmaatregelen gaan niet verder dan noodzakelijk om de consument te beschermen.

Test-Aankoop is uiteraard verheugd over deze uitspraak, en heeft vertrouwen in de verdere beoordeling door de Belgische rechters.

Server Error
Server Error