Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Verzekering en solidariteit

Een meer consumentvriendelijkere woonverzekering

In de jaren 80 werkte Test-Aankoop mee aan het opzetten van de reglementering van woonverzekeringscontracten multirisico. Dit vertaalde zich in het verbieden van een aantal onrechtmatige bedingen en in de verplichting om een aantal voor de verzekeringsnemer positieve bedingen op te nemen in het verzekeringscontract. Zo werd de kwaliteit van het contract verbeterd.  

Test-Aankoop werkte mee aan de totstandkoming van een Koninklijk Besluit dat de woonverzekering vastlegde. Als basis werd de aanbeveling van 6 december 1985 van de Franse Commissie over onrechtmatige bedingen gebruikt.. Test-Aankoop kantte zich tegen het idee van een typecontract dat elke evolutie of verbetering tegen zou houden. De Franse Commissie had een reeks onrechtmatige bedingen opgelijst die zij aanbeveelde om woonverzekeringscontracten alle risico’s af te schaffen. Zij pleitte eveneens voor de invoering van een aantal bedingen die de kwaliteit van het contract verbeteren. Anticiperend op enkele van de belangrijkste kernpunten van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 1992, hebben wij een meer beschermende wetgeving bekomen. Wij deden dit door ons te baseren op het gemeen recht, maar bepaald op de bepalingen rond de onrechtmatige bedingen..

Server Error
Server Error