Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Positief tussenvonnis geveld in de class-action procedure van Test-Aankoop tegen VW en D'Ieteren

03 mrt 2017

Het eerste vonnis in het kader van de collectieve rechtsvordering die consumentenorganisatie Test-Aankoop heeft ingesteld tegen VW is een feit. Op 27 februari verwierp de rechtbank van 1e aanleg van Brussel, volgend op de zitting van 31 januari, het verzoek van VW om de lijst van alle personen te communiceren die zich bij de consumentenorganisatie hadden aangesloten. De voorzitter was van oordeel dat dit rekwest niet pertinent was om de ontvankelijkheid van de zaak te beoordelen. Tijdens de volgende zitting op 24 april zal gepleit worden over de ontvankelijkheid.

Vraag van VW...

Tijdens de eerste zitting van 31 januari in het kader van de class action van Test-Aankoop tegen Volkswagen, had de autobouwer de voorzitter gevraagd de consumentenorganisatie te verplichten de identiteit van iedereen die zich bij haar had gemanifesteerd bekend te maken. Volgens de VW-groep waren deze gegevens immers nodig om te kunnen determineren of de procedure van de collectieve rechtsvordering wel de meest geschikte is en of Test-Aankoop wel een adequate groepsvertegenwoordiger is voor de groep consumenten. De consumentenorganisatie reageerde dan ook verrast op dit verzoek. Het is immers VW zelf die als producent het best geplaatst is deze informatie te kennen. Informatie die ze bovendien zelf weigerde te delen.

 

..verworpen

Met het vonnis van 27 februari verwierp de rechter de vraag van de VW-groep. Zij was van oordeel dat Test-Aankoop rechtsgeldig als groepsvertegenwoordiger optreedt namens een onbepaalde groep van consumenten. Daarenboven stelde de voorzitter dat het aantal VW-bestuurders die zich bij de consumentenorganisatie heeft gemeld irrelevant is om de representativiteit van de groepsvertegenwoordiger te bepalen. “Wij zijn erg verheugd te kunnen vaststellen dat de rechter de geest van de wet op de collectieve rechtsvordering gevolgd heeft en dit vonnis heeft geveld”, zegt Ivo Mechels, CEO van Test-Aankoop.

 

Wordt vervolgd op 24 april

 

De volgende pleitzitting zal gaan over de ontvankelijkheid van de zaak en vindt plaats op 24 april 2017. Mensen die nog wensen te participeren aan de class action (consumenten die een VW kochten na 1 september 2014), kunnen dit nog steeds doen via www.test-aankoop.be/dieselgate.

Server Error
Server Error