Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Voedselveiligheid

Versterking van de controle op het gebruik van illegale hormonen in de veehandel

Het gebruik van illegale hormonen in de veehandel bracht de volksgezondheid in gevaar. De resultaten van onderzoeken die gevoerd werden door Test-Aankoop toonden het massale gebruik van deze hormonen aan. Onze vastberadenheid om deze wantoestanden te blijven aankaarten heeft gezorgd voor een striktere wetgeving en uitgebreidere controles.

In het begin van de jaren 70 werd Test-Aankoop gealarmeerd door praktijken die illegaal, ja zelfs “maffioos” waren aangezien sommigen er enorme winsten mee maakten ten koste van de volksgezondheid. Het vee kreeg hormonen toegediend – eerst via injecties, later via implantaten – met een welbepaald doel: kunstmatig spiermassa creëren! Al in 1971 stelde Test-Aankoop deze praktijken aan de kaak. Maar de overheid nam ons niet ernstig. De hormonenhandelaars hadden vrij spel aangezien de aanwezigheid van hormonenresiduen in ons vlees tot de jaren 80 door geen enkele analyse kon worden opgespoord. Het was wachten tot 1988 vooraleer Test-Aankoop zijn halsstarrigheid beloond zag en de Europese Unie deze praktijken eindelijk verbood. Maar zelfs dan was het pleit nog niet echt gewonnen: in 1989 vond Test-Aankoop nog 20% positieve stalen, in 1992 nog 10%. Het jaar 1995 en de moord op veearts Karel Van Noppen betekenden een keerpunt: de overheid erkende eindelijk dat de eisen van Test-Aankoop gegrond waren en ging de hormonenmaffia dan toch echt bekampen!

Commentaar van Robert Remy: Als er één dossier is dat aanleiding heeft gegeven tot een langdurige strijd, is het dit wel. Het duurde namelijk niet minder dan 30 jaar voor de overheid deze problematiek eindelijk serieus nam. Het feit dat de overheid de strijd is aangegaan, is een onmiskenbare overwinning. Maar dat betekent geenszins dat de waakzaamheid van Test-Aankoop verslapt!
Server Error
Server Error