Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Aanvullende ziektekostenverzekeringen

Correcte en betaalbare hospitalisatieverzekeringen

Al meer dan 15 jaar vecht Test-Aankoop voor correcte hospitalisatieverzekeringspolissen en voor draaglijke premies. Gedurende al die tijd hekelen wij de ongeoorloofde praktijken waaraan sommige privéverzekeraars zoals DKV zich blijven bezondigen. In 2004, en opnieuw in 2009, heeft Test-Aankoop de praktijken van deze verzekeraar aangevochten voor de rechtbank.

De hospitalisatieverzekering is een groot succes. De consument schrikt namelijk terug voor het bedrag dat hij zelf eventueel zou moeten betalen bij een opname in het ziekenhuis. Al meer dan 15 jaar vecht Test-Aankoop dus voor correcte hospitalisatieverzekeringspolissen en voor draaglijke premies. En al meer dan 15 jaar hekelen wij de ongeoorloofde praktijken waaraan sommige privéverzekeraars zoals DKV zich blijven bezondigen. In 2004 daagde Test-Aankoop DKV voor de rechter omdat deze verzekeraar de premies van de hospitalisatieverzekering méér optrok voor senioren dan voor jongere klanten. Op die manier hoopte DKV die senioren zover te krijgen dat ze hun contract opzegden, genoegen namen met een beperkte dekking of instemden met een hogere vrijstelling. In 2005 veroordeelden de rechtbanken deze praktijk op grond van de antidiscriminatiewet. In hoger beroep gaf de rechtbank DKV gelijk. Maar wij blijven vastberaden om onze slag thuis te halen voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Eind 2009 ging DKV opnieuw in de fout: de maatschappij kondigde al haar verzekerden die hadden gekozen voor de waarborg “eenpersoonskamer” een onwettige premieverhoging van 7,84% aan. Deze verhoging viel niet onder een van de drie gevallen waarin de wet een verhoging toestaat en werd zowel door de CBFA als door de Raad van State verworpen. Eind december 2010 gaf de handelsrechtbank van Brussel Test-Aankoop gelijk en werd DKV er onder meer toe veroordeeld de premie opnieuw te verlagen tot het peil van 2009 en de vrijstelling op het peil van 2009 te houden. 

Commentaar van Jean-Paul Coteur: Voor verzekeringen gelden geen apart rechtsregels! Pas toen we de sector konden doen inzien dat de fundamentele beginselen en verplichtingen uit het gemeenrecht ook gelden voor de verzekeringssector – meestal was daar een rechtszaak voor nodig –  slaagden we erin om voor de verzekerden enkele fraaie overwinningen te behalen.

Server Error
Server Error