Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Consumentenkrediet

Bescherming voor kredietnemers in de wet op het consumentenkrediet

Test-Aankoop is erin geslaagd het behoud te verzekeren van de beschermingsmechanismen van kredietnemers in de wet op het consumentenkrediet die werd bedreigd door de implementatie van een Europese richtlijn in 2008. Daarnaast zijn er echte verbeteringen aangebracht in deze wet.

Een Europese richtlijn uit 2008 vormde de aanzet tot ingrijpende wijzigingen aan onze Belgische wet op het consumentenkrediet. Test-Aankoop moest er bij die gelegenheid over waken dat men alle bepalingen ter bescherming van de kredietnemer niet terzijde zou schuiven. Kortom, dat men een werk van lange adem, dat was uitgemond in essentiële mechanismen ter bescherming van de kredietnemer, niet in een oogwenk teniet zou doen. De druk van onder meer Test-Aankoop wierp vruchten af: de wetgever vertrok niet van een wit blad maar verkoos de structuur van de oude kredietwet te behouden en die aan te passen of te verbeteren waar nodig of gewenst. De wet werd op een aantal punten echt beter, met onder meer een strengere omkadering voor reclame voor krediet, meer gedetailleerde informatie vóór of bij het aangaan van de kredietovereenkomst, het behoud van de informatie- en adviesplicht ten laste van de kredietgever, strengere sancties bij misbruiken, enz. De kredietnemer is nu dus nóg beter beschermd. En dat is een goede zaak!


Server Error
Server Error