Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Reglementering van verzekeringen

Begrenzing van de duur van verzekeringscontracten

Vandaag vindt iedereen het normaal om jaarlijks zijn verzekeringspolis te kunnen opzeggen. Maar eind jaren ’70 tot begin jaren ’80  diende Test-Aankoop nog te vechten voor een maximumduur van 3 jaar waarna het jaarlijks kon worden verlengd. Daarna werd het recht erkend waardoor consumenten elk jaar zonder kosten hun verzekeringscontract konden opzeggen.

Vandaag vindt iedereen het normaal om jaarlijks zijn verzekeringspolis te kunnen opzeggen. Maar eind jaren ’70 was dit niet zo evident. In die tijd was men voor 10 jaar gebonden aan zijn verzekeringscontract. Test-Aankoop voerde hiertegen strijd en begin jaren ’80 werd, onder de 1e Minister van Economie - Philippe Maystadt, de duur van verzekeringspolissen gelimiteerd tot 3 jaar. Uiteindelijk werd in 1992 de mogelijkheid om jaarlijks te annuleren opgenomen in de wet op landsverzekeringscontracten. 

Server Error
Server Error