Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Wettelijke waarborg

Apple voegt zich eindelijk naar de Belgische garantiewetgeving

Voortaan genieten de Belgische consumenten van Apple-producten eindelijk de bescherming van de Belgische garantiewetgeving.
Eind 2012 leidde Test-Aankoop bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel een vordering tot staking in opdat Apple zich zou houden aan de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen. Test-Aankoop had namelijk vastgesteld dat er heel wat mis was met de informatie die fabrikant Apple en diens erkende verdelers verstrekten m.b.t. de wettelijke garantie, de commerciële garantie van één jaar door de fabrikant en het “AppleCare Protection Plan”, de eventuele verlenging van de garantie met 2 of 3 jaar. 

Na deze rechtsvordering wijzigde Apple zijn website en bracht het die in overeenstemming met de Belgische garantiewetgeving. Apple beloofde al zijn verdelers op de hoogte te brengen van de inhoud van de Belgische garantiewetgeving en van hen te eisen dat zij op hun beurt alle Belgische consumenten correct zouden informeren over hun rechten. 

In juni 2014 besloot Test-Aankoop te checken wat daar nu eigenlijk concreet van aan was voor de consument. Met een verborgen camera trokken we naar een Mobistar-verkooppunt, want we vroegen ons af of de verkoper bereid zou zijn om de iPhone van een abonnee terug te nemen onder garantie. De verkoper bleek akkoord om de garantie te laten spelen en legde uit dat “Mobistar en Apple zich voegen naar de Belgische garantiewetgeving” ingevolge een rechtszaak. Goed nieuws voor ons, want wij zien onze inspanningen beloond. En vooral goed nieuws voor alle Belgische consumenten!

Server Error
Server Error