Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Gezondheid

Antibioticaresistentie: Test-Aankoop juicht de stemming van het Europese Parlement toe

10 mrt 2016

Overal ter wereld neemt de stijgende antibioticaresistentie gevaarlijke proporties aan. Alleen al in de Europese Unie worden medicatieresistente bacteriën elk jaar verantwoordelijk geacht voor 25.000 overlijdens, wat een kost van ruim 1,4 miljard aan gezondheidszorg en productiviteitsverlies vertegenwoordigt. Tenzij men dringend ingrijpt, stevenen we af op een tijdperk waarin banale infecties en kleine wondjes opnieuw dodelijk kunnen zijn. Deze antibioticaresistentie is het gevolg van een overmatig of verkeerd gebruik van antibiotica. Zo wordt ongeveer de helft van de aangemaakte antibiotica gebruikt bij de vleesproductie, met name als groeibevorderaar (buiten Europa, want in Europa is dit voortaan verboden) of om ziektes te voorkomen (veeleer dan om ze te genezen). En alhoewel de hele wereld zich bezorgd heeft getoond over het overmatige gebruik van antibiotica, zal het gebruik ervan bij de vleesproductie wellicht nog toenemen, van 63.200 ton in 2010 tot 105.600 ton in 2030.

Op 10 maart werd in de plenaire vergadering van het Europese Parlement gestemd over een rapport dat een reeks door de Europese Commissie voorgestelde maatregelen m.b.t. antibioticagebruik bij dieren wil verstrengen. Test-Aankoop en het BEUC (de Europese koepel van consumentenorganisaties) hadden de leden van het Europese Parlement gevraagd om preventief antibioticagebruik bij dieren – een praktijk die momenteel helaas wijdverbreid is – te verbieden. Alleen dieren die daadwerkelijk ziek zijn, mogen antibiotica toegediend krijgen. En dan nog zo weinig mogelijk antibiotica die vandaag bij mensen worden ingezet als laatste redmiddel tegen infecties.

Het Europese Parlement keurde het rapport goed en heeft aldus een unieke kans gegrepen om de strijd tegen antibioticaresistentie op te voeren. Dat is uitstekend nieuws! De volgende stap: onderhandelingen met de Raad. Wij blijven deze kwestie op de voet volgen, want het is de hoogste tijd om antibiotica van het menu te schrappen.

Server Error
Server Error