Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Distributienetwerken

Aansprakelijkheid distributienetbeheerders

Dankzij de actie van Test-Aankoop is het makkelijk voor de consument om een vergoeding te krijgen bij een stroompanne of een incident met de gasaansluiting.

In 2011 onderzocht Test-Aankoop al eens hoe het zat met de aansluitingscontracten van de netbeheerders  van gas en elektriciteit. Toen blonken die alvast niet uit in consumentvriendelijkheid. Integendeel, het bleek voor de consument uiterst moeilijk of zelfs onmogelijk om een schadevergoeding te krijgen bij een stroompanne of een incident met de gasaansluiting. 

In de nasleep daarvan heeft Test-Aankoop verschillende netbeheerders voor de rechtbank gedaagd, doorgaans met succes. Zo bevestigden meerdere rechters dat de aansprakelijkheidsregeling zoals die door de desbetreffende netbeheerders was uitgewerkt, onwettig was. Zo kan het voor hen niet dat de consument moet bewijzen dat de netbeheerder een fout heeft begaan om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding. De rechters oordeelden terecht dat men moet uitgaan van de zogenoemde “objectieve aansprakelijkheid” van de netbeheerders. De consument moet alleen het oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen het probleem en de schade, niet dat de netbeheerder een fout heeft begaan.

Recent werd een decreet aangenomen dat ondubbelzinnig een objectieve aansprakelijkheid invoert voor de distributienetbeheerders.

Server Error
Server Error