Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Illegale kettingverkoop

Strijd tegen het systeem van kettingverkoop ontwikkeld door Herbalife

Test-Aankoop bekwam een overwinning in eerste instantie voor de Rechtbank van Koophandel in Brussel dat het kettingsysteem van Herbalife veroordeelde. Het vonnis werd helaas herzien door het Hof van Beroep in Brussel dat oordeelde dat er geen sprake was van kettingverkoop.
Afgewezen

Herbalife is een Amerikaanse vennootschap die in 1980 werd opgericht en die wereldwijd actief is. Allerlei producten bieden zij aan,  gaande van  vermageringsproducten tot cosmetica, met het accent op die eerste categorie. De firma verkoopt zelf nooit rechtstreeks aan de consument maar gebruikt een piramidesysteem met 2.2 miljoen verkopers. In werkelijkheid recruteert Herbalife zijn verkopers onder zijn klanten.  Deze moeten een toegangsrecht kopen van meer dan 100 euro en opleidingen volgen. Eens ze verkoper zijn moeten zij op hun beurt nieuwe verkopers recruteren aan wie zij de goederen verkopen. Hoe hoger men klimt in de piramide, hoe hoger de commissies en bonussen zijn en de prijs van aankopen vermindert. In werkelijkheid is het doel van de verkopers niet om vermageringsproducten te verkopen maar om het netwerk van verkopers onder zich aan te dikken, wat niet aanvaardbaar is.

Test-Aankoop verkreeg op 23 november 2011 het vonnis van de Rechtbank van Koophandel in Brussel dat dit kettingsysteem veroordeelt aangezien dit gebaseerd is op een onwettig piramidesysteem.  De rechter oordeelde dat het voornaamste doel van Herbalife de recrutering van nieuwe verkopers is  en niet de verkoop van producten.  Zij werden verplicht deze praktijk te staken op straffe van een dwangsom van 5000 euro per vastgestelde inbreuk.  Herbalife heeft met succes beroep aangetekend tegen deze beslissing.

Het Hof van Beroep in Brussel herzag dit vonnis en oordeelde dat er geen sprake was van kettingverkoop zoals verboden door de wet.


Server Error
Server Error