Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Onze andere rechtsvorderingen

Schadevergoeding voor beleggers in Lernout & Hauspie

Deminor en Test-Aankoop behartigen de belangen van meer dan 10.000 beleggers die hun spaargeld verloren hebben ingevolge de fraude en het faillissement van Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP).  Het vonnis laat nog steeds op zich wachten. Test-Aankoop en Deminor zullen hun inspanningen voortzetten om een schadevergoeding te verkrijgen voor de beleggers.  

Hangend

Sinds november 2000 behartigen Deminor en Test-Aankoop de belangen van meer dan 10.000 beleggers die hun spaargeld verloren hebben ingevolge de fraude en het faillissement van LHSP, wat neerkomt op een verlies van € 177 miljoen (zonder intrest).

Bijna 10 jaar na het uitkomen van de feiten, heeft het Hof van Beroep in Gent op 20 september 2010 zijn arrest uitgebracht over de strafrechterlijke verantwoordelijkheden in een lang vonnis van meer dan 2000 bladzijden. Het Hof van Beroep heeft uiteindelijk 8 van de 21 beklaagden veroordeeld en sprak een straf uit.

Om het arrest van het Hof van Beroep te raadplegen kan u klikken op volgende link.

Op 29 november 2011 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een voorziening in Cassatie die werd ingediend door de veroordeelde partijen. Sindsdien zijn de strafrechterlijke veroordelingen definitief geworden.

Het burgerlijk arrest van het Hof van Beroep van Gent voor de aanvragen tot schadevergoeding van meer dan 19.000 burgerlijke partijen laat nog steeds op zich wachten.   

Momenteel ligt het onderzoek stil omdat de griffie van het Hof van Beroep in Gent niet over de nodige mankracht beschikt om het dossier verder te zetten.  Het lijkt er echter op dat de procedure kalender waarin bepaald wordt welke partij tegen wanneer zijn conclusies op papier zal zetten in september 2013 door de griffie van het Hof van Beroep verzonden zal worden.

Test-Aankoop en Deminor zullen hun inspanningen voortzetten om een schadevergoeding te verkrijgen voor de beleggers die hen dit mandaat hebben toevertrouwd. Deze ontvangen regelmatig een brief met informatie over de vooruitgang van het dossier.  

Server Error
Server Error