Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Bankrekeningen

ING veroordeeld voor onwettige clausules die wegen op de verantwoordelijkheid van de consumenten

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Namen heeft op 29 augustus 2012 beslist dat twaalf clausules in de algemene voorwaarden van ING, die de aansprakelijkheid van de consumenten ten opzichte van frauduleus gebruik van elektronische betaalmiddelen vergroten, onwettig zijn en aangepast moeten  worden op straffe van een dwangsom . 

Aanvaard

Test-Aankoop verzet zich tegen contractuele clausules van banken die de aansprakelijkheid van de consument vergroten ten aanzien van frauduleus gebruik van elektronische betaalmiddelen. ING had dergelijke clausules in haar algemene voorwaarden ingeschreven waardoor Test-Aankoop zich genoodzaakt zag om naar het gerecht te stappen.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Namen besliste op 29 augustus 2012 dat twaalf algemene gebruiksvoorwaardentwaalf clausules in de algemene voorwaarden van ING, die wegen op de verantwoordelijkheid aansprakelijkheid van de consumenten ten opzichte van frauduleus gebruik van elektronische betaalmiddelen vergroten, de wet overtreden onwettig zijn en moeten aangepast moeten  worden onder op straffe van een dwangsom Dit dankzij de rechtszaak die werd aangespannen door Test-Aankoop.

Test-Aankoop hekelde 16 clausules uit de algemene voorwaarden waarvan het Hof er ons over 12 gelijk gaf.  Het gaat over nogal technische voorwaarden.  Een daarvan gaat over het verlies, diefstal of misbruik van bankkaarten. ING voorzag in deze voorwaarde dat de klanten schriftelijk  de bank moeten verwittigen en de autoriteiten op de hoogte moeten brengen. Indien dit niet gebeurt spreekt de bank over ernstige nalatigheid wat de consument verantwoordelijk maakt voor het geleden verlies als gevolg van dit incident. De wet voorziet echter dat het volstaat om de bank via de dienst Card-Stop zo snel mogelijk te verwittigen.. Daarenboven kan de consument tussen het moment van de diefstal en het moment van aangifte niet verantwoordelijk worden geacht voor een bedrag hoger dan 150 EUR.

De algemene voorwaarden van andere banken gaan eveneens in tegen de wet. Test-Aankoop hoopt nu op een overleg tussen de sector en de minister van Economie. Indien dit er niet komt en/of geen positief resultaat oplevert zal Test-Aankoop niet nalaten om ook de andere banken te dwingen om zich aan te passen aan de wet.  

Server Error
Server Error