Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Farmaceutische producten

Niet alle middelen zijn goed om geneesmiddelen te verkopen

Test-Aankoop wint zijn proces tegen de vzw Hodie Vivere die mensen in een televisiespot aanmoedigde om een dokter te raadplegen in geval van een infectie van de teennagels. De rechter bevestigde dat deze campagne geleid werd door Novartis, de producent van het geneesmuddel Lamisil, en dat Test-Aankoop alle reden had om deze praktijken aan te klagen die het verbod op reclame voor geneesmiddelen omzeilen. 

Aanvaard

TV-spotjes en advertenties

In februari 2005 stelt Test-Aankoop – opnieuw - een grootschalige reclamecampagne aan de kaak waarbij de kijker wordt opgeroepen om bij schimmelnagels (kalknagels) onmiddellijk een arts te raadplegen. De campagne wordt voorgesteld als een initiatief van de vzw Hodie Vivere. In werkelijkheid zat de geneesmiddelenfabrikant Novartis achter de campagne. Novartis heeft dezelfde campagne, met dezelfde boodschappen en dezelfde tekeningen, gebruikt in andere landen, zoals in de Verenigde Staten maar ook - en nog steeds - in Frankrijk.

De « tegenaanval » …

De vzw Hodie Vivere voelde zich gekrenkt in haar eer en in haar wetenschappelijke geloofwaardigheid, besloot om de consumentenorganisatie te dagvaarden en eiste in totaal een boete van € 1.400.000 voor het toebrengen van morele en materiële schade. Ondertussen wees Novartis elke verantwoordelijkheid af, ontkende elke betrokkenheid en beweerde niets af te weten van een inbreuk op de wet die publieksreclame verbiedt.

Test-Aankoop heeft het bij het rechte eind

Na grondig onderzoek van de feiten, heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel de argumenten en de communicatie van Test-Aankoop geanalyseerd en geoordeeld dat de consumentenorganisatie gelijk had om deze “boodschap van algemeen nut” aan de kaak te stellen. Een boodschap die rechtstreeks gefinancierd werd door de farmaceutische industrie en die de gevaren van een ziekte bewust overdrijft om bepaalde geneesmiddelen beter te doen verkopen.

Het vonnis is glashelder en treedt de argumentatie van Test-Aankoop volledig bij:

  • In het filmpje van Hodie Vivere is er een onrechtstreekse verwijzing naar een farmaceutisch bedrijf, en deze boodschap ondersteunt een reclamecampagne voor Lamisil gericht aan de Belgische artsen;
  • Hodie Vivere is willens en wetens medeplichtig aan het plan van Novartis en zijn reclameagentschap om de wet te omzeilen;
  • De gecontesteerde campagne en de gelijktijdige reclame voor Lamisil bij de artsen, hebben geleid tot nog hogere uitgaven voor het RIZIV, zowel door de terugbetalingen van de consultaties als door de kosten voor het voorschrijven van Lamisil;
  • In het licht van de wetenschappelijke voorzichtigheid en de ethische en wetenschappelijke kwaliteitsvereisten waar Hodie Vivere zich naar eigen zeggen op beroept, had Test-Aankoop gegronde redenen om aan te nemen dat de vzw het publiek misleidde door de bijwerkingen van Lamisil te verzwijgen.

De campagne van Hodie Vivere : een voorbeeld dat geen navolging verdient …

Test-Aankoop maakt dan ook van de gelegenheid gebruik om te eisen dat elke zogenaamde “boodschap van algemeen nut” op radio en/of televisie op het gebied van welzijn en gezondheid aan een grondige voorafgaande controle wordt onderworpen. Tevens vraagt Test-Aankoop minister R. Demotte om via uitvoeringsbesluiten zulke reclamecampagnes aan banden te leggen.
Server Error
Server Error