Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Het einde van discriminatie op basis van geslacht

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 30 juni 2011 de afwijking van het beginsel van gendergelijkheid in verzekeringen. Deze annulering is in overeenstemming met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 1 maart 2011.
Aanvaard
Sinds 2008 mochten verzekeraars het criterium “geslacht” niet meer hanteren om te bepalen welke premie de consument moest betalen. Een beslissing die de volle steun van Test-Aankoop genoot. Maar onder druk van de verzekeringssector voorzag de wetgever in een uitzondering voor de sector van de levensverzekeringen. Daarop stelde Test-Aankoop een beroep tot nietigverklaring in bij het Belgisch Grondwettelijk Hof, dat hierover een prejudiciële vraag stelde aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Op 1 maart 2011 sprak het Hof een historisch arrest uit. Volgens dit arrest moet het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen krachtens de Europese teksten absoluut gewaarborgd blijven, ook inzake verzekeringen en – in het bijzonder voor België – inzake levensverzekeringen. Op 30 juni 2011 trad het Grondwettelijk Hof deze overwinning bij… Een bijzonder heuglijke dag, aangezien dit arrest volkomen strookt met het standpunt dat Test-Aankoop al sinds 1995 verdedigde: verzekeringsmaatschappijen mogen de premies niet laten afhangen van factoren waar de consument zelf geen vat op heeft (zoals zijn leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand) en die niets te maken hebben met opzettelijk riskant of avontuurlijk gedrag!
Server Error
Server Error