Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Onze rechtsvorderingen tot staking

Onrechtmatige bedingen bij luchtvaartmaatschappijen: een juridische strijd van 5 jaar!

Al  jaren klaagt Test-Aankoop de onrechtmatige bedingen aan die staan in de transportovereenkomsten van luchtvaartmaatschappijen. Dezelfde bekommernis wordt trouwens gedeeld door alle consumentenorganisaties in Europa. In 2009 heeft Test-Aankoop drie luchtvaartmaatschappijen voor de rechter gedaagd (Brussels Airlines, Ryanair en Easyjet). De consumentenorganisatie deed dit om de luchtvaartmaatschappijen zo  te dwingen hun algemene voorwaarden aan te passen. Tegelijkertijd werden gelijkaardige gerechtelijke procedures opgestart door twee andere Europese consumentenorganisaties (Deco in Portugal, UFC Que-Choisir in Frankrijk). Sindsdien hebben nog andere consumentenorganisaties dit voorbeeld gevolgd. (Altroconsumo in Italië, OCU in Spanje, VZVB in Duitsland en VKI in Oostenrijk)


Aanvaard

Test-Aankoop behaalde in de drie rechtszaken haar gelijk in eerste aanleg voor de Rechtbank van Koophandel te Namen. Ryanair paste haar algemene voorwaarden aan en wijzigde ook haar website. In de zaken tegen Brussels Airlines en Easyjet werd beroep aangetekend.

In de zaak tegen Easyjet deed het Hof van Beroep te Luik  reeds uitspraak in het arrest van 23 april 2013 waarin het Test-Aankoop op de meeste punten gelijk gaf. Hetzelfde Hof velde in de zaak tegen Brussels Airlines zijn arrest op 30 januari 2014.

Het Hof oordeelde onder meer dat het beding waarin staat dat de luchtvaartmaatschappij kan weigeren een passagier of zijn bagage te vervoeren te vaag en niet duidelijk genoeg omschreven werd. Ook stelt het Hof dat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende informatie verstrekt over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer ze zelf vervoer over land voorstelt.   

De verschillende vonnissen en het arrest vindt u in bijlage terug.


Server Error
Server Error