Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Onze andere rechtsvorderingen

Assuralia verliest zaak tegen wet verzekering in geval van gezondheidsrisico’s

Het verzoek van Assuralia om de wet te vernietigen op schuldsaldoverzekeringen voor personen met een gezondheidsrisico werd verworpen door het Grondwettelijk Hof.  Test-Aankoop is tussengekomen in de procedure om deze wet te verdedigen. 
Aanvaard

Wie jong en gezond is kan doorgaans makkelijk een overlijdensverzekering sluiten. Helaas geldt dat niet voor personen met een chronische ziekte of een handicap, zoals diabetespatiënten en zware astmalijders, en voor personen die jaren geleden een zware ziekte zoals kanker hebben gehad maar al geruime tijd genezen zijn verklaard. De verzekeraars zien in hen een "verhoogd risico" en weigeren hen vaak een verzekering of laten hen een onmenselijk hoge premie betalen, tot zelfs tien keer méér. Op die manier ontzeggen ze die personen in de praktijk een levensnoodzakelijke verzekering. Een goed voorbeeld daarvan is de schuldsaldoverzekering die aan een hypotheeklening is gelinkt: veel kredietgevers weigeren een lening aan een kredietnemer zonder schuldsaldoverzekering. Eind januari 2010 werd eindelijk een wet terzake gestemd, de zogenaamde wet- Partyka die voor deze problematiek een oplossing wenst te bieden. Assuralia trok in juni 2010 naar het grondwettelijk hof om deze nieuwe wet op de schuldsaldoverzekering ten behoeve van chronisch zieken, mensen met een handicap en met een medisch verleden, aan te vechten.

Test-Aankoop heeft zich in de juridische strijd geworpen voor het Grondwettelijk Hof als tussenkomende partij. Vandaag 10 november 2011 heeft het Grondwettelijk Hof zonder enige aarzeling Assuralia over de ganse lijn ongelijk gegeven, Assuralia die nochtans 7 gronden voor vernietiging van de wet had ingeroepen. Het Hof vond het zelfs niet nodig een prejudiciële vraag te stellen aan het Europees Hof van Justitie. De verzekeraars, die er alles aan gedaan hebben om deze kwetsbare personen uit te sluiten van een wettelijke bescherming, krijgen voor de vierde keer in drie jaar tijd ongelijk van het Grondwettelijk Hof.

Server Error
Server Error