Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Juridische acties

Illegale kettingverkoop Onze rechtsvorderingen tot staking

Strijd tegen het systeem van kettingverkoop ontwikkeld door Herbalife

Test-Aankoop bekwam een overwinning in eerste instantie voor de Rechtbank van Koophandel in Brussel dat het kettingsysteem van Herbalife veroordeelde. Het vonnis werd helaas herzien door het Hof van Beroep in Brussel dat oordeelde dat er geen sprake was van kettingverkoop.

Afgewezen
Onze andere rechtsvorderingen Verzekering en solidariteit

Assuralia verliest zaak tegen wet verzekering in geval van gezondheidsrisico’s

Het verzoek van Assuralia om de wet te vernietigen op schuldsaldoverzekeringen voor personen met een gezondheidsrisico werd verworpen door het Grondwettelijk Hof.  Test-Aankoop is tussengekomen in de procedure om deze wet te verdedigen. 

Aanvaard
Onze andere rechtsvorderingen

Test-Aankoop wint rechtszaak tegen Style Design

Test-Aankoop waarschuwde de consumenten voor de agressieve verkooppraktijken van de meubelzaak ABS/Style Design.  Dit bedrijf klaagde Test-Aankoop aan wegens laster. De rechter in beroep heeft deze vraag afgewezen omwille van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.  Hij veroordeelde Styl Design daarentegen voor een hele reeks onrechtmatige praktijken.  

Aanvaard
Onze rechtsvorderingen tot staking Oneerlijke, misleidende of agressieve handelspraktijken

Onrechtmatige bedingen bij luchtvaartmaatschappijen: een juridische strijd van 5 jaar!

Al  jaren klaagt Test-Aankoop de onrechtmatige bedingen aan die staan in de transportovereenkomsten van luchtvaartmaatschappijen. Dezelfde bekommernis wordt trouwens gedeeld door alle consumentenorganisaties in Europa. In 2009 heeft Test-Aankoop drie luchtvaartmaatschappijen voor de rechter gedaagd (Brussels Airlines, Ryanair en Easyjet). De consumentenorganisatie deed dit om de luchtvaartmaatschappijen zo  te dwingen hun algemene voorwaarden aan te passen. Tegelijkertijd werden gelijkaardige gerechtelijke procedures opgestart door twee andere Europese consumentenorganisaties (Deco in Portugal, UFC Que-Choisir in Frankrijk). Sindsdien hebben nog andere consumentenorganisaties dit voorbeeld gevolgd. (Altroconsumo in Italië, OCU in Spanje, VZVB in Duitsland en VKI in Oostenrijk)


Aanvaard

Het einde van discriminatie op basis van geslacht

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 30 juni 2011 de afwijking van het beginsel van gendergelijkheid in verzekeringen. Deze annulering is in overeenstemming met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie op 1 maart 2011.

Aanvaard
Onze andere rechtsvorderingen Collectieve vordering

Schadevergoeding voor beleggers in Lernout & Hauspie

Deminor en Test-Aankoop behartigen de belangen van meer dan 10.000 beleggers die hun spaargeld verloren hebben ingevolge de fraude en het faillissement van Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP).  Het vonnis laat nog steeds op zich wachten. Test-Aankoop en Deminor zullen hun inspanningen voortzetten om een schadevergoeding te verkrijgen voor de beleggers.  

Hangend
Farmaceutische producten Onze andere rechtsvorderingen

Niet alle middelen zijn goed om geneesmiddelen te verkopen

Test-Aankoop wint zijn proces tegen de vzw Hodie Vivere die mensen in een televisiespot aanmoedigde om een dokter te raadplegen in geval van een infectie van de teennagels. De rechter bevestigde dat deze campagne geleid werd door Novartis, de producent van het geneesmuddel Lamisil, en dat Test-Aankoop alle reden had om deze praktijken aan te klagen die het verbod op reclame voor geneesmiddelen omzeilen. 

Aanvaard
Bankrekeningen Onze rechtsvorderingen tot staking

ING veroordeeld voor onwettige clausules die wegen op de verantwoordelijkheid van de consumenten

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van Namen heeft op 29 augustus 2012 beslist dat twaalf clausules in de algemene voorwaarden van ING, die de aansprakelijkheid van de consumenten ten opzichte van frauduleus gebruik van elektronische betaalmiddelen vergroten, onwettig zijn en aangepast moeten  worden op straffe van een dwangsom . 

Aanvaard
Server Error