Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Financiële diensten

De beleidsverklaring van minister Kris Peeters

Test-Aankoop betreurt het gebrek aan lange termijnvisie en stevige engagementen van de minister voor Consumentenzaken.

Hangend
De 5 punten van kritiek van Test-Aankoop 

1. De Consumentenombudsdienst moet zo snel mogelijk operationeel zijn zodat de consument bij één enkele instantie terecht kan voor alle vragen over zijn rechten. Test-Aankoop vraagt van minister Peeters een duidelijk politiek engagement over de timing en de opstart van deze ombudsdienst.

2. Verzekeringen: 

  • De ontwikkeling van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers mag in geen enkel geval leiden tot een prijsverhoging voor de consument.
  • Test-Aankoop verzet zich uitdrukkelijk tegen iedere mogelijke terugschroeving van de informatieplicht van verzekeringstussenpersonen ten aanzien van hun klanten.
  • De minister engageert zich niet in het netelige, doch uiterst belangrijke, dossier van de autoverzekeringen voor jongeren. De verwijzing naar enkele wetsvoorstellen die in de Kamer neerliggen volstaat niet om Test-Aankoop gerust te stellen. 

3. Het programma voor de vorming van de financiële consument (WIKIFIN): de focus ligt op de financiële geletterdheid en het financieel gedrag van de consument. Dit is uiteraard belangrijk. Maar dit mag in geen geval impliceren dat er geen duidelijke financiële regulering en/of controle is. Veel financiële producten blijven immers immens complex. Hoe goed je als consument ook financieel geschoold bent, het blijft vaak onmogelijk om op dit vlak alles goed te kennen. Deze vorming mag dus in geen geval een voorwendsel worden om de verantwoordelijkheid bij de consument te leggen die in deze toch nog altijd een leek blijft. 

4. De uitbreiding van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren: Test-Aankoop vindt de uitbreiding van deze kredietcentrale geen goed idee. Hierdoor zal het aantal dossiers van mensen met een betalingsachterstand toenemen, maar deze maatregel zal geen noemenswaardige impact hebben op het aantal personen met overmatige schuldenlast, noch zorgt het ervoor dat consumentenkredieten op een meer verantwoorde manier worden toegekend. Geen enkel dossier zal immers een relevant en volledig beeld geven van de solvabiliteit van een consument aangezien dit soort dossiers enkel informeren over de risico’s en niet over de terugbetalingsmogelijkheden van de consument. 

5. Test-Aankoop betreurt de afwezigheid van een echte prijzenpolitiek! Dit is in de huidige context nochtans onvermijdelijk en absoluut noodzakelijk.

Server Error
Server Error