Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
EU-consumentenrecht

Geen alternatief Europees kooprecht

De Europese Commissie wil de grensoverschrijdende handel bevorderen met een experimentele wetgeving in de vorm van een alternatief koop- en verkooprecht. Wanneer een consument iets koopt, zou de mogelijkheid bestaan dat die handeling niet aan de nationale rechtsregels is onderworpen, maar aan een alternatief recht. Deze werkwijze is uiterst gevaarlijk voor het consumentenrecht omdat zij de ontwijking van bindende nationale regels van iedere lidstaat in de hand werkt. Daardoor dreigen deze minder efficiënt te worden.

Hangend

Waar gaat het over ?

De Europese Commissie wil de grensoverschrijdende handel bevorderen met een experimentele wetgeving in de vorm van een alternatief kooprecht. Wanneer een consument iets koopt, zou de mogelijkheid bestaan dat die handeling niet aan de nationale rechtsregels is onderworpen, maar aan een alternatief recht.

Deze werkwijze is uiterst gevaarlijk voor het consumentenrecht omdat zij de ontwijking van bindende nationale regels van iedere lidstaat in de hand werkt waardoor deze minder efficiënt dreigen te worden.

In de praktijk zullen het echter altijd de verkopers zijn die dat kooprecht aan de consument zullen opleggen, met de bedoeling te voorkomen dat meer dwingende en meer consumentvriendelijke nationale regels worden toegepast. En op termijn zal de rivaliteit tussen dat alternatieve kooprecht en de nationale rechtsregels ertoe leiden dat de lidstaten, in een poging om het concurrentievermogen van hun lokale handelaars te vrijwaren, zich genoodzaakt zien om de bescherming van hun nationale regels te verminderen. Op die manier brengt het Europese alternatieve kooprecht de huidige consumentenbescherming in de 27 lidstaten in gevaar. Het zal ook de rechtsonzekerheid en het gebrek aan vertrouwen bij de consument verhogen.

Uit recente studies van de Europese Commissie zelf is bovendien gebleken dat het gebrek aan enthousiasme om over de grens te gaan winkelen méér kan worden verklaard door de taalbarrière, de afstand of het gebrek aan doeltreffende manieren om geschillen op te lossen dan door de verschillen tussen de wetten. Anders gezegd, de reële obstakels zullen niet uit de wereld worden geholpen met die gemeenschappelijke Europese wetgeving.

Dit onnodige en gevaarlijke initiatief heeft het paradoxaal gevolg dat het de toekomst van nieuwe richtlijnen van minimale harmonisatie bedreigt. Nochtans zijn die het meest geschikt om een antwoord te bieden op de echte problemen en daardoor de Europese basissokkel te versterken. Het behandelen van dit Europees initiatief riskeert bovendien drie tot vier jaar in beslag nemen volgens de meest optimistische schattingen. En dit terwijl het dringend is een aantal zaken via nieuwe richtlijnen in de steigers te zetten zoals in het domein van de overeenkomsten betreffende digitale goederen. Het is dan ook noodzakelijk dit voorstel van verordening snel te verwerpen.

Wij staan niet alleen met onze kritiek

Test-Aankoop heeft reeds begin 2012 kritiek geuit tegenover dit initiatief en deze officieel meegedeeld aan de toenmalige Belgische minister van Justitie (cf. document in bijlage).

Zelfs de diverse organisaties die de kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen, zowel op Europees als op Belgisch niveau, zijn dezelfde mening toegedaan. Test-Aankoop stelde daarover met UNIZO en UCM (Union des Classes Moyennes) overigens een gezamenlijke verklaring op. Het project is dus niet alleen nefast voor de consumentenbescherming, zelfs de bedrijven willen het niet (cf. document in bijlage).

Ook de Belgische Senaat en onze Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben het grootste voorbehoud gemaakt over het alternatieve kooprecht. De Senaat verklaarde zich er bijna unaniem mee akkoord dat het voorstel grondig moest worden herzien: "Het voorstel laat verschillende rechtsstelsels met elkaar in concurrentie treden, terwijl het tot doel zou moeten hebben om de nadelige gevolgen van het bestaan van verschillende wetgevingen te bestrijden of, ten minste, af te zwakken."

De Europese Consumentenadviesgroep heeft eind maart 2012 een negatief advies geformuleerd over het alternatieve kooprecht. Dat is de instantie bestaande uit Europese consumentenorganisaties die de Europese Commissie zelf in het leven heeft geroepen om advies te krijgen over de besluitvorming op Europees niveau. Test-Aankoop is er via zijn EU Public Affairs Adviser in vertegenwoordigd. Omwille van dat advies werd beslist dat de Raad van Ministers nu een politiek debat zal organiseren om de knoop door te hakken. Wij roepen de Belgische overheid op om te allen prijze bij het eerder ingenomen standpunt te blijven en zich tegen dat voorstel te verzetten.

Test-Aankoop vraagt dan ook aan de regering:

  • om een krachtig signaal te geven aan de Europese Raad door het voorstel van verordening van de Commissie onvoorwaardelijk te weigeren en dit zo snel als mogelijk;
  • de Europese instanties te suggereren ten gepaste tijde de verdere ontwikkeling van het communautair acquis middels richtlijnen van minimale harmonisaties om zo de echte problemen van de consumenten aan te pakken.


 

Server Error
Server Error