Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Server Error

Hangende zaken

Mobiliteit

Test Aankoop stuurt Ryanair een ingebrekestelling aangaande vouchers

03 okt 2017

Sinds de eerste golf van annuleringen en de ongemakken die daar voor duizenden passagiers uit voortvloeiden, vernam Test Aankoop dat Ryanair bepaalde benadeelde passagiers een voucher van € 40 of € 80 aanbiedt.  Onze organisatie is van mening dat het gebruik van deze voucher aan heel beperkende voorwaarden is onderworpen.  Met name dat de termijn waarbinnen deze travel vouchers moeten worden gebruikt en de reisperiode veel te kort zijn.  We richtten dan ook een schrijven aan de Ierse luchtvaartmaatschappij.


Hangend

Verzamelen van gegevens op agressieve wijze: Test-Aankoop interpelleert Whatsapp

24 jul 2017

Nadat de Europese Commissie en de Italiaanse autoriteit voor mededinging Whatsapp respectievelijk een boete van 110 miljoen euro en 3 miljoen euro hebben opgelegd, heeft nu ook Test-Aankoop een schrijven gericht aan het Amerikaanse bedrijf.  Hierin vraagt de consumentenorganisatie om te stoppen met deze omstreden praktijk en de noodzakelijk maatregelen te nemen om de gevolgen ervan recht te zetten.

Hangend
Mobiliteit

Hoorzitting Test-Aankoop: transportplan

21 jan 2016

Hangend
Concurrentie op de telecommarkt

Concurrentie op de telecommarkt

Het gebrek aan concurrentie op de telecommarkt is nadelig voor de consumenten.  Test-Aankoop doet concrete voorstellen om de concurrentie op de telecommarkt te stimuleren. 

Hangend
Financiële diensten

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren uitbreiden? Geen goed idee van Minister Peeters

Er bestaat een groot risico dat de dreiging op de zwarte lijst terecht te komen de consument op een onverantwoorde manier onder druk zal zetten. Deze zal immers twijfelen om zijn rechten te laten gelden wanneer hij een factuur wil betwisten. Sterker nog, de consument die niet tijdig betaalt riskeert uitgesloten te worden van essentiële diensten (bv. huisvesting, energie …). 

Hangend
Wettelijke waarborg

Een consumentvriendelijkere garantiewetgeving

Hoewel de wet in theorie voorziet dat de wettelijke garantie 2 jaar is, is ze enkel echt effectief de eerste 6 maanden aangezien de consument vanaf dan een defect moet kunnen aantonen: wat zeer moeilijk is. Test-Aankoop vraagt daarom een grondige herziening van de wetgeving.

Hangend
Vrijmaking van de energiemarkt & evolutie van de prijzen

Concurrentie op de energiemarkt

De liberalisering van de energiemarkt is geen volledig succes.  Test-Aankoop doet concrete voorstellen ter verbetering van de gas –en elektriciteitsmarkt met in het achterhoofd de belangen van de consumenten. 

Hangend
Plafonneren van ereloonsupplementen

Polemiek over de ereloonsupplementen: wiens fout ?

Sommige artsen weigeren patiënten te behandelen die in een meerspersoonskamer liggen, dit is onaanvaardbaar. Maar de praktijk toont vooral aan dat de hele financiering van artsen en ziekenhuizen fout loopt.

Hangend
Voedseladditieven

Additieven in voedingsmiddelen moeten strenger gereglementeerd worden

Waarvoor dienen ze? En zijn ze allemaal onschadelijk? Een stand van zaken. Test-Aankoop vindt dat het gebruik van additieven moet beantwoorden aan strikte voorwaarden en moet worden vermeld op het etiket van het product.  

Hangend
EU-consumentenrecht

Geen alternatief Europees kooprecht

De Europese Commissie wil de grensoverschrijdende handel bevorderen met een experimentele wetgeving in de vorm van een alternatief koop- en verkooprecht. Wanneer een consument iets koopt, zou de mogelijkheid bestaan dat die handeling niet aan de nationale rechtsregels is onderworpen, maar aan een alternatief recht. Deze werkwijze is uiterst gevaarlijk voor het consumentenrecht omdat zij de ontwijking van bindende nationale regels van iedere lidstaat in de hand werkt. Daardoor dreigen deze minder efficiënt te worden.

Hangend
Server Error